Toch verbod op investeringen clustermunitie

Het kabinet wil financiële instellingen toch verbieden te investeren in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie. Dat heeft minister Jan Kees de Jager van Financiën geschreven aan de Eerste Kamer, die de regering daartoe eerder dit jaar had opgeroepen.

De tekst van de brief:

Geachte voorzitter,

Met deze brief reageer ik, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op de door uw Kamer op 29 maart 2011 aangenomen motie van de leden Haubrich-Gooskens, Vliegenthart, Böhler, Ten Hoeve, Koffeman, Putters en Meurs (Kamerstukken I 2010/2011, 32187, letter F). De motie Haubrich-Gooskens c.s. roept op tot het nemen van stappen om te komen tot een verbod op aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie. Het kabinet deelt de mening van uw Kamer dat clustermunitie onaanvaardbaar humanitair leed veroorzaakt. Het kabinet ondersteunt daarom het verzoek uit de motie en streeft ernaar om rond de jaarwisseling te komen met een nadere uitwerking van dit verbod voor alle financiële instellingen.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,
mr. drs. J.C. de Jager

Share Button