ABP neemt aantijgingen Mozambikaanse bosbouw serieus

Bron
ABP

In de Volkskrant (03-12-2011) is een kritisch artikel verschenen over het Global Solidarity Forest Fund (GSFF), een op Mozambikaanse bosbouw gericht fonds dat beheerd wordt door Global Solidarity Fund International (GSFI), een internationale vermogensbeheerder die eigendom is van het bisdom van Västerås (Zweden), de Lutherse Kerk van Zweden en de Noorse ‘Lutheran Church endowment’. De aantijgingen richting GSFF die in het artikel worden besproken neemt ABP zeer serieus.

ABP belegt sinds 2007 in GSFF. We hebben deze belegging gedaan vanwege het potentieel aantrekkelijke beleggingsrendement en het aantrekkelijke milieu- en sociaal-economische (werkgelegenheid in Mozambique) profiel. Om er zeker van te zijn dat deze beleggingen ook zouden voldoen aan onze eisen op het gebied van verantwoord beleggen, is er met GSFF contractueel afgesproken dat er een traject gestart zou worden om de bosbouwprojecten een FSC-certificering te laten verkrijgen. Alle bosbouwbeleggingen van ABP buiten Noord-Amerika moeten aan de FSC-standaard voldoen (in Amerika is daar weer een andere standaard voor). Ook moeten ze werken volgens de principes van de VN Global Compact (richtlijnen op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie).

Gaandeweg werd ons echter duidelijk dat de bosbouwprojecten in Mozambique niet voldeden aan de eisen van ons verantwoord beleggingsbeleid. Dat werd onder andere zichtbaar na een onafhankelijke beoordeling in het kader van FSC-certificering. We hebben eerder dan ook al onze ernstige zorgen geuit richting GSFF over het management van de projecten en aangedrongen op nieuw management. De CEO is in 2011 vervangen, net als de Chairman van de Board, en de CEO van de vier dochterondernemingen van GSFF in Mozambique. We hebben vertrouwen in dit nieuwe management en verwachten dat het de projecten weer op de rails krijgt en de problemen aanpakt, zodat deze belegging voldoet aan de eisen die ABP stelt, ook op het gebied van Verantwoord Beleggen. Ook GSFF zelf is zich er terdege van bewust dat er verandering nodig is met betrekking tot de bosbouwprojecten in Mozambique (op haar website www.gsff.se besteedt het daar ook ruime aandacht aan). Onze overtuiging is dat we als aandeelhouder meer invloed kunnen uitoefenen op dit proces dan wanneer we ons zouden terugtrekken uit deze belegging.

ABP had graag gezien dat de verandering zich sneller had voltrokken, maar door de eigendomsstructuur in kwestie heeft ABP geen formele zeggenschap in dit fonds. Niettemin hebben we er samen met de andere aandeelhouders alles aan gedaan om de vereiste verandering te bewerkstelligen. We zien het vervangen van het management als een eerste stap in dit proces. We zullen de ontwikkelingen in Mozambique op de voet blijven volgen en de voortgang op frequente basis met het nieuwe management bespreken. Dat de eerste tekenen daarvoor gunstig zijn wordt ook gezien door de bisschop van Niassa (Mark van Koevering) , die zich eerder zeer kritisch toonde over GSFF. Van Koevering geeft in een brief aan GSFF eind november 2011 aan zeer tevreden te zijn over de vorderingen die GSFF heeft gemaakt sinds hij zich terugtrok uit het lokale bestuur van het fonds. Daarbij gaat het om de manier waarop er met de bodem en het planten wordt omgegaan en de wijze waarop de lokale bevolking wordt betrokken bij de bosbouw. Verder geeft hij aan dat de relaties van GSFF met overheid, lokale bedrijven en kerk in hoge mate zijn verbeterd.

Share Button