Goede doelen hebben duurzaam beleggen niet erg hoog op de agenda

Goede doelen hebben duurzaam beleggen niet erg hoog op de agenda. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) deze week publiceert. De vereniging onderzocht het beleggingsbeleid van 49 goede doelen in Nederland.

“De inspanningen van goede doelenorganisaties en Vermogensfondsen om hun vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen zijn iets verbeterd dan vorig jaar, maar er is meer verbetering nodig.” Dat zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. Ook vindt de beleggersvereniging dat maatschappelijke organisaties transparanter moeten zijn over hun beleggingen. 30 van de 49 hebben een duurzaam beleggingsbeleid. Echter, de kwaliteit van de uitvoering varieert.

De VBDO-voorman had meer vooruitgang verwacht in de vorderingen van de maatschappelijke organisaties het afgelopen jaar op het terrein van duurzaam beleggen: “Sommige organisaties handelen vooral uit angst voor reputatieschade. ” Dat leidt tot een beleggingsbeleid dat gericht is op alleen uitsluitingen van bedrijven die bijvoorbeeld in wapenhandel zitten. “Een gemiste kans”, vindt Van der Helm. “Maatschappelijke organisaties kunnen veel meer doen om met gerichte keuzes hun belegd vermogen te laten bijdragen aan hun ideële missie, door actief te investeren in bedrijven die goed scoren op duurzaamheidsbeleid".

Ook mist Van der Helm maatschappelijke organisaties in de dialoog met het bedrijfsleven: “Ze laten daar veel kansen liggen. Charitatieve organisaties kunnen als belegger veel invloed uitoefenen op de maatschappelijke rol van de bedrijven waarin ze investeren. Dat gebeurt te weinig.”

Sinds vorig jaar zijn aanzienlijk meer goede doelen gebruik gaan maken van de mogelijkheden om missie-gerelateerd te beleggen. De VBDO telde dit jaar acht organisaties, waaronder: het Prins Bernhard Cultuurfonds, Bartimeus, Fonds Sluyterman Van Loo en Fonds 1818. Vorig jaar vonden de onderzoekers slechts één organisatie die haar vermogen missie-gerelateerd belegt.

Daarnaast worden er vanuit de brancheorganisaties initiatieven ontplooid, zoals de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’ van de VFI, de branche-organisatie voor Goede doelen. Ook de FIN, de branche-organisatie van de vermogensfondsen, heeft een brochure ‘Duurzaam Beleid’ gemaakt voor haar leden.

“Een verbetering en toch nog steeds een mager resultaat”, vindt Van der Helm. De VBDO-directeur vindt dat duurzaam beleggen tot de core-business van maatschappelijke organisaties behoort: “Maar daar zijn we helaas nog ver van verwijderd.”

Uit de resultaten blijkt verder dat de goede doelen verder zijn in het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam beleggingsbeleid dan de vermogensfondsen.

Share Button