VN-beginselen voor verantwoord beleggen geheel geïntegreerd bij Sparinvest

De 32 Deense en 15 internationale fondsen van Sparinvest voldoen sinds kort allen aan de VN-beginselen voor verantwoord beleggen. De fondsbeheerders van de waardebelegger zijn ervan overtuigd dat Sparinvest inmiddels de vruchten plukt van de integratie van risico’s rond mens, milieu en bestuur (ESG) in het beleggingsproces en de onderzoeksgegevens daaromtrent.

In december 2009 ondertekende waardebelegger Sparinvest de United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). Deze beginselen zijn voor Sparinvest een logisch verlengde van de gehanteerde lange termijn, op risico gerichte beleggingsfilosofie. Sparinvest begon na ondertekening met stapsgewijze integratie van het verantwoord beleggingsbeleid. Uitdrukkelijk doel van dit beleid is een verbeterd lange termijn rendement voor beleggers.

In de loop van 2010 werden de ESG-risicofactoren in het beleggingsproces van alle actief beheerde aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen geïntegreerd. Onlangs werd dit ook voor de kwantitatieve en passief beheerde strategieën en voor de Deense hypotheekobligatieen vastgoedfondsen afgerond. Sparinvest is er stellig van overtuigd dat beleggers nu al de vruchten plukken van dit beleid.

Directeur Verantwoord Beleggen van Sparinvest, Jacob Nordby Christensen, verwoordt het als volgt: “Wij zijn op de lange termijn gerichte waardebeleggers die effecten gemiddeld vier jaar in portefeuille houden. Het succes van onze strategie wordt daarom in grote mate bepaald door het tijdig signaleren van risico’s die de waarde van onze belegging ongunstig kunnen beïnvloeden. Met de constante informatiestroom over risico’s op het vlak van milieu, sociale vraagstukken en bestuurszaken vanuit onze exclusieve ESG-researchpartners, hebben onze fondsbeheerders uitstekend gereedschap in handen om het risicoanalysedeel van onze beleggingsproces alsmaar te verbeteren. Hiermee kunnen ze nu met nog grotere nauwkeurigheid ook niet-financiële risico’s laten meewegen in hun beleggingsbeslissingen.

Het is moeilijk te zeggen of de integratie van ESG-risico’s het portefeuillerisico al nu al reduceert, maar dat wordt naar onze overtuiging binnen afzienbare tijd inzichtelijk. Er is enorme vooruitgang geboekt met de integratie van ESG-risico’s in al onze beleggingsprocessen en we blijven werken aan verdere finetuning.”Gezamenlijke initiatieven met andere UN PRI-ondertekenaars Naast het ESG-beleggingsbeleid voor alle eigen fondsen is Sparinvest met andere ondertekenaars van de UN PRI betrokken bij initiatieven zoals Sustainable Stock Exchanges en het Emerging Market Disclosure-project, dat kwaliteitsnormen stelt voor ESG-gerelateerde informatie in opkomende markten. Bij ondernemingen in de eigen portefeuille dringt Sparinvest intussen aan op transparantie en verbeterde communicatie in ESG-kwesties.

Publicatie van de UN PRI-vragenlijst

Zelf streeft Sparinvest ook voor de eigen organisatie naar optimale transparantie. Zo behoort het bij de 26% van UN PRI-ondertekenaars die openbaarheid geeft aan haar UN PRI Mandatory Reporting Questionnaire voor 2011.

Publicatie van stemgedrag bij volmacht

Op de eigen website geeft Sparinvest achtergronden over het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven in portefeuille. In het eerste jaar van dit beleid stemde Sparinvest op 69% van de jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen. Als het praktisch uitvoerbaar is, wordt gestreefd om zo dicht mogelijk bij de 100% uit te komen. Op 24% van de aandeelhoudersvergaderingen stemde Sparinvest tegen voorstellen van de betreffende bedrijfsdirectie. Stemmingen betreffen doorgaans zaken als onafhankelijkheid van de raad van bestuur, aandelenemissies, terugkoop van aandelen en de beloning van de directie. Het uitgangspunt van Sparinvest bij dergelijke stemmingen (onder leiding van het fondsbeheerteam) is dat onze besluiten het langetermijnbelang van de aandeelhouders van het bedrijf dienen moeten.

Jan Stig Rasmussen, de CEO van Sparinvest in Europa, besluit als volgt: “Ons doel was een pragmatisch beleid voor verantwoord beleggen te ontwikkelen dat daadwerkelijk impact heeft en dat door vermindering van de ESG-risico’s toegevoegde waarde heeft voor al onze beleggingen. We hebben in minder dan twee jaar tijd enorm veel werk verzet en we zijn er stellig overtuigd dat het UN PRI-initiatief de beleggingssector ten goede komen zal.”

Share Button