Stevige groei van aantal klanten in 2011 bevestiging van vertrouwen in ASN Bank

Bron
ASN Bank

De ASN Bank doorbrak in 2011 de grens van tien miljard euro beheerd vermogen. Ook groeide het aantal klanten tot meer dan 575 duizend. De bank zet daarmee de succesvolle groei van afgelopen jaren voort. “Steeds meer mensen weten de ASN Bank te vinden vanwege de manier waarop wij met het geld van onze klanten omgaan: met respect voor mensenrechten en zonder schade toe te brengen aan klimaat en milieu,” aldus algemeen directeur Ewoud Goudswaard. ‘Daar zijn we ongelooflijk blij mee. De ASN Bank is een gevestigde naam geworden.”

Maatschappelijke betrokkenheid
“Het is onze ambitie om het goede voorbeeld te zijn en een positieve impuls te geven aan de duurzaamheid in de financiële sector,” aldus Goudswaard. “Dat deden we eerder door ons bijvoorbeeld in te zetten voor een verbod op investeringen in clustermunitie. Wij vullen onze ambitie verder in door te blijven discussiëren over de rol van de financiële sector bij onderwerpen als kinderarbeid, wapenhandel, duurzame energie en eerlijke handel.”

De ASN Bank vindt dat duurzaamheid een grotere rol kan spelen in de versterking van de Nederlandse economie. Goudswaard: “Het kabinet staat voor belangrijke beslissingen. Het lijkt een keuze tussen bezuinigen of investeren. Concreet beleid van het kabinet voor duurzaamheid kan aan beide een bijdrage leveren. Zowel aan kostenbesparing als aan economische hervormingen. Het kabinet zou juist duurzaamheid kunnen omarmen en aanjagen, en kunnen verbinden met ambities om de economie ook voor de langere termijn gezond te maken.”

Tevreden klanten
De ASN Bank streeft naar een miljoen tevreden klanten. Met deze ambitie wil de bank laten zien dat je op basis van duurzame keuzes succesvol kunt zijn. De goede resultaten van de ASN Bank in de afgelopen jaren laten dat zien. Klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en sympathie zijn voor de ASN Bank essentiële voorwaarden, die onlosmakelijk zijn verbonden met duurzaamheid. Goudswaard: “We willen onze klanten op een persoonlijke manier blijven aanspreken, nu en in de toekomst. Ook al worden we groter, we blijven altijd een persoonlijke bank. In alles wat wij doen voor duurzaamheid en in onze bedrijfsvoering, is de klant ons uitgangspunt. De menselijke waarden staan altijd voorop.”

Klantvriendelijkste bank van Nederland
De ASN Bank besteedt veel aandacht aan de communicatie met klanten. Eenvoud en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten. Dat werd ook in 2011 gewaardeerd. De ASN Bank werd, net als in 2010, door MarketResponse uitgeroepen tot klantvriendelijkste bank van Nederland. Ze won de Customer Centric DNA Award als klantvriendelijkste bedrijf. De website van de ASN Bank werd gekozen tot Beste Website van het Jaar 2011 in de categorie Financieel. In de Consumentenbond Bankenmonitor, die de waardering van klanten over de dienstverlening van hun bank weergeeft, haalde de ASN Bank met 8,1 de hoogste score.

De waardering komt ook tot uiting in de Net Promotor Score (NPS): de mate waarin een merk door klanten wordt aanbevolen. Als een van de weinige banken in Nederland wordt de ASN Bank door klanten aangeraden bij familie en vrienden. Effectory koos de ASN Bank tot de op een na beste werkgever van Nederland.

De ASN Bank verstrekte in 2011 bijna 2,5 miljoen euro aan maatschappelijke partners. Namens haar klanten steunde de ASN Bank bijvoorbeeld met ruim 1,3 miljoen euro projecten van zeven maatschappelijke organisaties die zijn gekoppeld aan de duurzame thema’s van de ASN Bank. De bank heeft voor elk thema partnerschappen gesloten met twee maatschappelijke organisaties: Solidaridad en Oxfam Novib (eerlijke handel), Cordaid en Plan (tegen kinderarbeid), War Child en Amnesty International (tegen wapenindustrie) en Natuur & Milieu (duurzame energie; de tweede partner wordt binnenkort bekend gemaakt).

Ontwikkeling van het aantal klanten en de toevertrouwde middelen
Het aantal klanten steeg met ruim 58 duizend. Daardoor nam ook het spaar- en betaaltegoed in 2011 duidelijk toe. De toevertrouwde middelen groeiden met 1 miljard euro tot bijna 9 miljard euro (+12,2%). Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door de eerste televisiereclame van de bank en door het succes van de overstapcampagne in de tweede helft van 2011. Daarbij werd een Overstapteam in het leven geroepen om het mensen gemakkelijker te maken om van bank te verwisselen. Uiteindelijk openden ruim 30 duizend mensen een betaalrekening bij de ASN Bank, mede als gevolg van de stijging van de naamsbekendheid.

Duurzame beleggingsfondsen
In november 2011 verscheen de nieuwe ASN Bank Issuepaper Mensenrechten. Daarin staan scherpere criteria dan voorheen voor de beoordeling van de bedrijven, instellingen en landen waarin de ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen investeren. Deze moeten zich meer inspannen om de schending van mensenrechten uit te sluiten. De issuepaper is gebaseerd op de Guiding principles on business & human rights die de VN Mensenrechtenraad in juni 2011 heeft aangenomen. Deze zijn opgesteld door de Amerikaanse hoogleraar John Ruggie, als Speciaal Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN. Ruggie nam de issuepaper op 12 december persoonlijk in ontvangst.

Wie belegt in een onderneming, investeert ook in de CO2-uitstoot die de bedrijfsactiviteiten genereren – of in de vermindering daarvan. De CO2-uitstoot van de beleggingen in de ASN-aandelenfondsen is in 2011 fors gedaald. De uitstoot van het ASN Duurzaam Aandelenfonds was 68,9% minder dan de vergelijkbare index, de MSCI All World Index. Die van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds was 45,8% minder en van het ASN Milieu & Waterfonds 30,3% minder. Alle beleggingsfondsen voldeden daarmee aan de Kyoto-doelstelling dat er wereldwijd in 2012 gemiddeld 5,2% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990.

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen en instellingen waarin zij investeert of waarin de duurzame ASN Beleggingsfondsen beleggen, met een vraag of verzoek. Daarmee wordt beoogd hen bewuster te maken van hun prestaties op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, en deze te verbeteren. In 2011 voerde de ASN Bank deze vorm van ‘engagement’ uit bij 19 bedrijven uit het universum van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, 77 bedrijven uit het universum van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds en 4 bedrijven uit het universum van het ASN Milieu & Waterfonds.

Het jaar 2011 werd gedomineerd door de eurocrisis. Ook de duurzame ASN Beleggingsfondsen werden daardoor geraakt. De rendementen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds waren respectievelijk -6,94%, -10,39% en
-30,13%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds kwam uit op 2,81%. Dat van het ASN Duurzaam Mixfonds op -1,72%. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een prima rendement van 4,92%. Hoewel de overheid de heffingskorting op fiscale beleggingen afbouwt, trok dit fonds veel nieuw geld aan. Om dezelfde reden stapten echter veel beleggers uit het ASN Groen¬projectenfonds. Dit fonds eindige het jaar met een rendement van 0,60%. In totaal nam het beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen af met 5,4%. Dit was het gevolg van zowel uitstroom van contanten uit bijna alle fondsen, als negatieve koersresultaten.

Het ASN Milieu & Waterfonds won voor de vijfde keer een Gouden Stier voor het beste duurzame beleggingsproduct. Het won ook de FD Morningstar Award in de categorie sectorfondsen in aandelen. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds werd door de vakjury van de website OverGeld.nl van De Telegraaf gekozen tot Product van het Jaar 2011.

Toelichting op de financiële resultaten
In 2011 boekte de ASN Bank de hoogste nettowinst in haar bestaan: ruim 51,1 miljoen euro. Dat is een toename van 18,6% ten opzichte van 2010. De groei is voornamelijk te danken aan de toename van de toevertrouwde middelen. Daardoor stegen de baten met 17 miljoen euro tot 102 miljoen euro.

Tegenover de toename van de baten stond een stijging van de kosten met 7 miljoen euro. Deze werd veroorzaakt doordat de personeelskosten stegen als gevolg van uitbreiding. De groei veroorzaakte een toename van de kosten van het betalingsverkeer en van porti en drukwerk. Ten slotte stegen de marketing- en communicatiekosten, onder andere door de succesvolle televisiecampagne die in 2011 van start ging.

Share Button