Banken investeren fors in groene stroom, ABN AMRO blijft achter

De Nederlandse banken hebben in 2010 en 2011 fors geïnvesteerd in groene elektriciteit en staken veel minder geld in vervuilende stroom dan daarvoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Eerlijke Bankwijzer. De investeringen door banken in duurzame elektriciteit stegen ten opzichte van de vorige onderzoeksperiode (2007 t/m 2009) met ruim 55 procent tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. Deze groei was grotendeels te danken aan forse investeringen door Rabobank, Triodos Bank, NIBC en ASN Bank.

Rabobank is de grootste financier van groene stroom, goed voor 40% van het totaal. Triodos Bank, volgt met 23% van alle investeringen. Beide banken investeerden voor 100% in duurzame elektriciteit. Ook ASN Bank, die al op 100% zat, en NIBC (van 79% naar 100%) investeerden flink meer in duurzame stroom. De investeringen van ING Bank in de elektriciteitssector daalden, maar het duurzame aandeel groeide van 46 naar 72 procent. Friesland Bank -onlangs overgenomen door de Rabobank- en AEGON Bank investeerden weinig in de elektriciteitssector, maar hun investeringen waren wel voor 100% (Friesland Bank) en 83% (AEGON Bank) duurzaam.

ABN AMRO viel uit de toon met een marginale stijging van het duurzame aandeel in zijn stroom-investeringen, van 46 naar 47%. De Eerlijke Bankwijzer roept de bank op om het klimaatprobleem serieus te nemen en de investeringen in groene stroom snel tot ruim boven de 66% op te krikken. Dit is het investeringsniveau dat nodig is om de temperatuurstijging door klimaatverandering te beperken tot 2 graden Celsius.

‘Gelukkig zijn er heel wat banken die mooie rapportcijfers laten zien’, zegt Geert Ritsema van Milieudefensie namens de Eerlijke Bankwijzer. ‘Zelfs terwijl de regering geen consistente overheidssteun voor verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening bood. Het is veelzeggend dat juist staatsbank ABN AMRO zo dramatisch achterblijft. We roepen het volgende kabinet op echt te kiezen voor duurzame energie.’

De investeringen van banken in de olie- en gassector en in steenkoolmijnen zijn niet betrokken in dit onderzoek. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal, Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Het onderzoek is uitgevoerd door Profundo.

Share Button