ASN Bank steunt ontwikkeling van financiële diensten in Afrika en India

Bron
ASN Bank

Veel duurzame ontwikkelingen vinden wereldwijd plaats in kleinere ondernemingen die (nog) niet beursgenoteerd zijn. De ASN Bank vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te stimuleren. Via haar beleggingsfondsen stelt zij ruim 400 duizend euro beschikbaar voor de ontwikkeling van financiële diensten in Nigeria, Ghana en India. Met dit geld wordt bevorderd dat kleine bedrijven toegang krijgen tot bankrekeningen, elektronisch betalingsverkeer en spaarrekeningen.

Het geld is afkomstig uit ASN Venture Capital Fonds, dat het durfkapitaal bevat van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Mixfonds. ASN Venture Capital Fonds belegt niet rechtstreeks in kleine ondernemingen, maar doet dat via duurzame beleggingsfondsen die zijn gespecialiseerd in durfkapitaal. De ASN Bank selecteert deze beleggingsfondsen zorgvuldig op duurzaamheid en financiële soliditeit. Door te beleggen via deze gespecialiseerde fondsen maakt de bank gebruik van hun expertise en ervaring.

Financial inclusion
Sinds 2010 belegt ASN Venture Capital Fonds in Goodwell Microfinance Development Company II B.V. ASN Venture Capital Fonds heeft 1 miljoen euro aan dit fonds beschikbaar gesteld. Daarvan is 400 duizend euro in 2011 uitbetaald, onder meer voor een investering van 160.000 euro in Pagatech in Nigeria. Dit bedrijf biedt financiële diensten aan via de mobiele telefoon en zet technologie in om het gebruik van die diensten goedkoper te maken Besloten is om een vervolginvestering van 200 duizend euro te doen om met de activiteiten van Pagatech de toegang tot spaar- en betaalrekeningen voor Nigerianen te verbeteren (financial inclusion).

Pagatech groeit snel. Het heeft onlangs een bijdrage van 2 miljoen dollar gekregen van de EFinA. Dit is een non-gouvernementele organisatie die door onder anderen Bill en Melinda Gates is opgezet. Pagatech heeft inmiddels bijna 70 duizend gebruikers.

Platteland
Goodwell investeert ook in Nwabiagya Rural Bank (Ghana) en Utkarsh Microfin (India). Nwabiagya Rural Bank staat bekend als een van de beste financiële instellingen op het platteland van Ghana. Zij is actief in de Ashanti-regio, waar zij zeven kantoren heeft met meer dan 90 duizend klanten. De meeste aandelen zijn in handen van de lokale bevolking. De bank biedt onder andere spaar-, leen- en betaalproducten aan kleine ondernemingen. Door investeringen in technologie en ict streeft zij naar een groter bereik, waardoor de kosten van de dienstverlening omlaag gaan en de rente op de leningen ook verlaagd kan worden.

Utkarsh Microfin is een jonge microfinancieringsinstelling die werkzaam is in Centraal- en Noord-India. Het verstrekt leningen aan vrouwen die inkomensgenererende activiteiten ondernemen. Utkarsh Microfin onderscheidt zich door een goede staat van dienst op het gebied van Client Protection Principles, focus op sociaal rendement (naast financieel rendement) en de maandelijkse rapportages die inzicht geven in het maatschapppelijke en sociale effect van de dienstverlening.
ASN Venture Capital Fonds financiert de organisaties met respectievelijk 112.000 en 128.000 euro.

Gezondheidszorg
In 2011 investeerde ASN Venture Capital Fonds via venture-capitalfondsen onder meer in kleine en middelgrote ondernemingen in Afrika die actief zijn in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld klinieken, ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische bedrijven en opleidingen op medisch gebied. Ook investeerde ASN Venture Capital Fonds in Europese ondernemingen die een technologie hebben ontwikkeld die commercieel interessant is, en waarvan zij het intellectuele eigendom bezitten. Dit betreft bijvoorbeeld afvalbeheer en zonne-energie.

Share Button