Motie SGP: ASN-bank moet Israelboycot stoppen

Bron
CIDI

Nu de Nederlandse staat 100% eigenaar is geworden van de ASN-bank, dient die te stoppen met de boycot van Israelische projecten, vindt Elbert Dijkgraaf (SGP).

Woensdag diende Dijkgraaf een motie in die erop aandringt dat de regering opdracht geeft voor zo’n boycotstop. De motie was kort maar krachtig: de Kamer, "overwegende dat ASN tot nu toe Israëlische projecten uit politieke overwegingen niet wil steunen, overwegende dat de Staat nu 100% eigenaar is van ASN, verzoekt de regering ASN opdracht te geven te stoppen met de boycot van Israëlische projecten, en gaat over tot de orde van de dag."

In het debat over de nationalistie van SNS noemde de SGPer dit woensdag "een lichtpuntje". De staat is nu immers ook eigenaar van de ASN-bank, die Dijkgraaf al enige tijd bedenkingen geeft.
"ASN heeft zich geprofileerd als sterk anti-Israël. Zo trok de bank zich in 2006 terug uit een plan van de Franse vervoerder Veolia voor een tramverbinding tussen Jeruzalem en het betwiste gebied. En ook vorig jaar liet ASN weten beleggingen in Israël als discutabel te beschouwen,” legde Dijkgraaf uit in een interview met het Reformatorisch dagblad.

De SGP heeft sterke argumenten voor deze motie. Een staatsbank dient neutraal te zijn. Met de boycotactiviteiten en de oproep aan anderen om daaraan deel te nemen door een bank die staatseigendom is, zou Nederland in botsing komen met Europese antidiscriminatiewetgeving.

In een zaak tegen een Franse burgemeester die ditzelfde had gedaan, oordeelde het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg op 22 juli 2009 dat deze Israelboycot discriminatie was. De uitspraak bevat twee belangrijke elementen die ook nu ook voor Nederland kunnen gelden.

Oproepen tot een boycot van Israelische producten is discriminatie, oordeelde het Hof, omdat dit producenten, exporteurs enz. uitsluit van de normale uitoefening van hun beroep omdat zij deel uit maken van het Israelische volk. Bovendien mag – in het Franse geval – lokaal gezag niet oproepen tot een boycot tegen een ander land: dat kan alleen de regering, en dan nog alleen in het kader van een uitspraak van de VN.
En: een burgemeester mag zeggen wat hij wil, maar in het uitoefenen van zijn functie moet hij een zekere mate van neutraliteit betrachten. Een burgemeester bewaakt de gemeenschapsgelden en mag er niet toe aanzetten dat die volgens dicriminerende regels worden besteed. De burgemeester werd in hoger beroep veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie.

Dit alles geldt des te meer voor functionarissen van een overheidsbank.
Over de motie wordt dinsdag gestemd.

Share Button