Triodos Vastgoedfonds schort handel op en is voornemens om verder te gaan als closed-end fonds

Triodos Investment Management is voornemens om Triodos Vastgoedfonds te herstructureren tot een closed-end beleggingsfonds. Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen, in het belang van de zittende aandeelhouders en gegeven de liquiditeitspositie van het fonds, is de inkoop en uitgifte van aandelen Triodos Vastgoedfonds vooralsnog opgeschort.

De directie van het fonds heeft hiertoe besloten om de toekomstige verhandelbaarheid van de aandelen Triodos Vastgoedfonds te waarborgen. “Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt hebben wij geconcludeerd dat de open-end structuur van het fonds niet langer voldoet. In het belang van de aandeelhouders zijn we daarom voornemens het fonds om te vormen naar een closed-end beleggingsfonds. De herstructurering brengt het fonds tevens meer in lijn met de huidige praktijk in de markt”, aldus Guus Berkhout, fondsmanager Triodos Vastgoedfonds.

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste duurzame vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde bedrijfspanden en monumenten. Het fonds heeft een duurzame vastgoedportefeuille met een laag leegstandspercentage van ongeveer 4% en langlopende huurcontracten. Desalniettemin wordt het fonds geconfronteerd met de algemene trend van afwaarderingen in de vastgoedmarkt. Ultimo 2012 bedroeg het fondsvermogen van Triodos Vastgoedfonds EUR 34,6 miljoen. Het belegd vermogen kwam uit op 75,9 miljoen.

Naar verwachting kunnen beleggers ook in de beoogde closed-end structuur een opdracht tot aan- of verkoop van aandelen in het fonds indienen. Een transactie kan dan tot stand worden gebracht indien hier een wederpartij voor beschikbaar is. Het is de bedoeling dat de karakteristieken van het fonds in de closed-end structuur voor een belangrijk deel hetzelfde blijven.

Triodos Investment Management streeft ernaar deze herstructurering zo spoedig mogelijk vorm te geven en te realiseren. Beleggers zullen nader geïnformeerd worden via www.triodos.nl.

Triodos Vastgoedfonds heeft afgelopen jaren een belangrijke rol in de verduurzaming van de vastgoedmarkt gespeeld, onder andere met de introductie van het ‘green lease’ concept. Het fonds wil zijn rol in de vastgoedwereld blijven spelen en heeft de ambitie zijn activiteiten en portefeuille verder uit te breiden. De herstructurering zal de stabiliteit van het fonds ten goede komen. Dat is ook in het belang van de aandeelhouders.

Share Button