Nederlandse banken met 1,5 miljard euro in twintig kernwapenproducenten

Zeven Nederlandse bankgroepen investeren en beheren gezamenlijk ruim 1,5 miljard euro in twintig producenten van kernwapens. Het gaat om ABN Amro, AEGON, Delta LIoyd, ING, Rabobank Groep, SNS Reaal en Van Lanschot. Drie van de tien onderzochte bankgroepen, namelijk ASN, NIBC en Triodos Bank, onderhielden op het moment van onderzoek met geen enkele kernwapenproducent een financiële relatie. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

In het onderzoek zijn de financiële relaties tussen tien Nederlandse bankgroepen en twintig bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, onderhoud en opslag van kernwapens tegen het licht gehouden. Naast bedrijven uit de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en India betreft dit het Nederlandse EADS.

Vermogensbeheer

Bij de vermogensbeheerdochters van ING Groep, Aegon, Rabobank Groep, ABN Amro, Delta LIoyd, SNS Reaal en Van Lanschot zijn investeringen in kernwapenproducenten gevonden. ING beheert aandelen en obligaties van twintig verschillende kernwapenproducenten (totale waarde: € 658,2 miljoen). Aegon beheert aandelen en obligaties van 18 verschillende kernwapenproducenten (totale waarde: € 553,5 miljoen). Bij Rabobank gaat het om aandelen en obligaties van 15 bedrijven (85,2 miljoen euro), bij ABN Amro om zeven bedrijven (7,6 miljoen euro), bij Delta Lloyd om vier bedrijven (3,8 miljoen euro), bij Van Lanschot om één bedrijf (0,5 miljoen euro) en bij SNS Reaal eveneens om één bedrijf (0,3 miljoen euro).

Kredieten

ING heeft drie leningen uitstaan met een totale waarde van € 307,6 miljoen en participeerde in de uitgifte van nieuwe obligaties van een kernwapenproducent ter waarde van € 10,7 miljoen. Rabobank Groep heeft een lening van naar schatting € 6,3 miljoen uitstaan. Rabobank geeft aan dat zij per 1 maart geen leningen meer in de boeken zal hebben die niet voldoen aan haar criteria voor de wapenindustrie.

Roos Boer van IKV Pax Christi: “Veel banken veroordelen kernwapens in hun eigen beleid vanwege de verschrikkelijke gevolgen die de inzet van deze wapens hebben. Desondanks blijkt dat banken toch grote bedragen in allerlei kernwapenproducenten investeren. Dat moet hoognodig veranderen.”

De Eerlijke Bankwijzer roept bankgroepen op om alle vormen van investeringen uit te sluiten in bedrijven die zich bezig houden met ontwerp, productie, ontwikkeling en onderhoud van kernwapens en om duidelijk en transparant te zijn over hun wapenbeleid.
Delta Lloyd laat naar aanleiding van het onderzoek weten haar beleid uit te breiden en investeringen in alle kernwapenproducenten voortaan uit te sluiten. Rabobank geeft aan nieuw wapenbeleid te hebben ingevoerd, waarvan de publicatie in voorbereiding is. SNS Reaal geeft in reactie op het praktijkonderzoek aan dat zij nader onderzoek zal doen naar het bedrijf waarin een investering gevonden is.

Share Button