ABP, PfZW en ING financieren landroof in Liberia

Grote Europese -waaronder Nederlandse- banken en pensioenfondsen hebben in totaal meer dan 450 miljoen euro geïnvesteerd in de palmoliegigant Sime Darby. Dit Maleisische bedrijf schendt in Liberia de nationale wetgeving, vernietigt het milieu en verdrijft kleine boeren van hun land ten behoeve van de aanleg van palmolieplantages. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van economisch onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Milieudefensie en haar Europese koepelorganisatie Friends of the Earth en uit onderzoek door Sustainable Development Institute (SDI)/Friends of the Earth Liberia, de zusterorganisatie van Milieudefensie in Liberia.

Uit het onderzoek van Profundo blijkt Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfWZ) de grootste Nederlandse financier van Sime Darby met 25 miljoen euro aan aandelen. Het ABP staat op de tweede plaats en bezit voor 13 miljoen euro aan aandelen in Sime Darby. ING heeft ruim 1 miljoen euro aan obligaties.

Alle grote Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben beleid dat hen verplicht om nationale wetgeving en milieuregels te respecteren. Toch hebben de door Profundo onderzochte financiers geen effectieve en verifieerbare maatregelen genomen om Sime Darby aan te spreken op de schending van milieuwetgeving en mensenrechten in Liberia.

“Wij hebben de Nederlandse banken en pensioenfondsen diverse malen aangesproken op het destructieve gedrag van door hen gefinancierde palmoliebedrijven, waaronder Sime Darby,” aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. “Het is teleurstellend dat ze nog steeds niets hebben ondernomen om deze wantoestanden aan te pakken maar miljoenen blijven steken in landroof.”

Ondertussen nemen de operaties van Sime Darby in Liberia steeds grotere vormen aan. Daarbij wordt land dat nu wordt gebruik voor het verbouwen van voedsel opgeslokt door palmolieplantages. Dit gaat ten koste van de voedselzekerheid. Bovendien heeft Sime Darby de boeren tot op heden nog niet gecompenseerd voor het verlies van hun land, zo blijkt uit het onderzoek van SDI. Uit een studie van de Universiteit van Reading (VK) die eveneens vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat plannen die Sime Darby heeft om in het Bopulu District op 20.000 hectares nieuwe palmplantages aan te leggen zullen leiden tot grootschalige ontbossing. De onderzoekers vrezen daarbij voor aantasting van de biodiversiteit, waaronder kwetsbare en bedreigde vogelsoorten.

Milieudefensie roept Nederlandse financiële instellingen op om er bij Sime Darby op aan te dringen om haar operaties in Liberia op te schonen. Als het Maleisische bedrijf daar geen gehoor aan geeft dienen de investeringen in het uiterste geval teruggetrokken te worden, zo stelt Milieudefensie. Verder doet de milieuorganisatie vandaag een brief de deur uit aan de ministers Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Dijsselbloem van Financiën. In de brief worden de bewindslieden opgeroepen het toezicht op het beleid van financiële instellingen op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te verscherpen.

Share Button