Eumedion: fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfonds omvat ook ESG-factoren

Bron
Eumedion

Pensioenfondsen moeten in hun beleggingsbeleid niet alleen rekening houden met financiële factoren, maar zouden ook factoren op het terrein van goed ondernemingsbestuur, milieu en klimaat en mensenrechten en sociale verhoudingen in ogenschouw nemen; de zgn. ESG-factoren.

Zij zouden ook jaarlijks publiek verslag moeten doen over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening is gehouden met ESG-factoren. Dat is onderdeel van de fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen jegens hun achterliggende begunstigden. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op een consultatiedocument van de Britse ‘Law Commission’ inzake de fiduciaire verantwoordelijkheden van institutionele beleggers en hun adviseurs.

In Nederland zijn pensioenfondsen kort geleden verplicht gesteld in hun jaarverslag te rapporteren op welke wijze zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Eumedion geeft de Britse Law Commission in overweging om een soortgelijke verplichting op te nemen voor Britse pensioenfondsen. Eumedion is het eens met de Law Commission om pensioenfondsen niet te verplichten in het beleggingsbeleid rekening te houden met ethische factoren en ‘quality of life’-factoren.

Share Button