Grote verschillen in duurzaamheidbeleid banken

Zeven Nederlandse banken verbeterden in 2013 hun duurzaamheidbeleid voor in totaal 16 onderwerpen. Dit geldt voor ABN Amro, Aegon Bank, ASN Bank, NIBC, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot. Drie banken, Delta Lloyd Bank, ING Bank en Triodos, hebben geen beleidsverbetering doorgevoerd in 2013, ondanks het feit dat het duurzaamheidbeleid ook bij deze banken nog niet optimaal is of zelfs ontbreekt. Dit blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer.

Positief is dat ASN en Rabobank nieuw beleid invoerden voor verduurzaming van woningbouw en vastgoed door energiebesparing te bevorderen. ABN Amro vindt de winning van olie uit teerzanden onacceptabel. Aegon heeft beleid voor maakindustrie verbeterd door bijvoorbeeld certificeringeisen te stellen voor kleding en chemie, en verwacht ketenverantwoordelijkheid van bedrijven waarin het belegt. De verschillen tussen banken blijven groot: in het tempo waarin ze verduurzamen, in het ambitieniveau voor verduurzaming en in de wijze waarop ze duurzaamheidbeleid praktisch toepassen in hun investeringen.

‘Uit onze vier praktijkonderzoeken in 2013 blijkt dat de realiteit weerbarstig is. Het investeringsbeleid van banken voor kernwapens, veetransport, transparantie en mijnbouwschiet vaak tekort of wordt niet goed uitgevoerd, aldus Ras.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Amnesty International, Dierenbescherming en Pax. Onderzoeken worden uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo.

De jaarupdate die vandaag is gepubliceerd betreft een onderzoek naar het beleid van banken. Daarnaast onderzoeken wij periodiek of en hoe banken hun beleid ook toepassen in de praktijk. Bij het eerstvolgende praktijkonderzoek, in september 2014, nemen we de mogelijke betrokkenheid vanbanken bij belastingontwijking onder de loep.

Share Button