Morningstar: geen eenduidigheid over hoger rendement duurzame beleggingsfondsen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VBDO op 25 maart 2014 jl. presenteerde Niels Faassen (Fund Analyst Morningstar Benelux) het onderzoek door Morningstar naar ‘Duurzaam Beleggen’.

Conclusies
•Of duurzaamheid bij fondsbeleggen heeft geloond komt niet eenduidig naar voren. De resultaten geven een gemengd beeld, de bovengemiddelde kosten helpen echter niet!
•In veel andere onderzoeken komt naar voren dat duurzaam beleggen op zijn minst evenveel rendement oplevert als conventioneel beleggen.
•Deze verschilllende bevindingen kunnen voortkomen uit andere uitgangspunten.
•In ieder geval lijkt het ons tevroeg om de door veel fondshuizen gebezigde stelling dat duurzaam fondsbeleggen sowieso niet ten koste gaat van het rendement over te nemen.
•Veel belangrijker is dat je je als belegger een goed beeld kunt vormen van het duurzame beleggingsbeleid van een fonds.

Share Button