Wereldwijde benchmark voor duurzaamheid start jaarlijkse meting van prestaties vastgoedbeleggers

Bron
GRESB

Vandaag lanceert de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), de standaard voor het meten van duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles, de 2014 Survey. Doelstelling van GRESB is om zowel institutionele investeerders in vastgoed, als beursgenoteerde vastgoedbeleggers en private fondsen te ondersteunen in het monitoren en managen van hun duurzaamheidsprestaties. Hiermee zijn zij beter voorbereid op de strenger wordende wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheid.

Vorig jaar namen 550 vastgoedbeleggers en -fondsen, met een totale portefeuilleomvang van EUR 1,2 biljoen, deel aan de jaarlijkse GRESB Survey. De GRESB database bestaat momenteel uit 49.000 gebouwen in 46 landen en wordt gebruikt door meer dan 100 institutionele investeerders, vastgoedbeleggers en -fondsen, die in totaal ruim EUR 4,4 biljoen aan belegd vermogen beheren.
Dit is het vijfde jaar dat GRESB de jaarlijkse benchmark uitvoert. Sinds GRESB dit proces in 2009 begon is er een snelle ontwikkeling geweest ten aanzien van het (extern) rapporteren over Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten. Die ontwikkeling is vooral het gevolg geweest van druk van investeerders, overheden, maar ook van eindgebruikers van vastgoed. Institutionele beleggers die GRESB data gebruiken, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, onderzoeken de kwaliteit van rapportages over duurzaamheid steeds nauwkeuriger. Zij hebben behoefte aan betrouwbare, kwantitatieve data die gebaseerd is op relevante gegevens, met als doel de prestaties van vastgoedbeleggers en -fondsen mee te nemen in hun beleggingsbeslissingen. Gecombineerd met de strengere wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid van de gebouwde omgeving, kijken vastgoedbeleggers en fondsmanagers veel nadrukkelijker naar ESG aspecten en proberen zij duurzaamheid in hun beleggingsstrategie te integreren.
De 2014 GRESB benchmark is afgestemd op andere veelgebruikte verslaggevingsstandaarden, zoals het Global Reporting Initiative (GRI), de Principles for Responsible Investment (PRI) en de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Voor partijen die deelnemen aan de Survey, bekijkt GRESB hun strategieën, beleidsplannen en doelstellingen die gerelateerd zijn aan duurzaamheid, en onderzoekt de acties die door de deelnemers worden genomen om beleidsplannen te implementeren en doelstellingen te halen. GRESB meet daarnaast de milieuprestaties van vastgoedportefeuilles, met een focus op energie- en waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen, en afvalstromen. Bovendien onderzoekt GRESB het gebruik van vrijwillige standaarden en certificeringssystemen, maar ook in hoeverre de deelnemers wet- en regelgeving nakomen.

Share Button