Revolverende fondsen hebben baat bij stevige evaluatie

Provincies en gemeenten zetten steeds vaker revolverende fondsen op om de transitie naar duurzame energie te versnellen en innovaties te stimuleren. Hiermee voorzien zij ondernemers van het broodnodige kapitaal, en zij hopen daarnaast om op lange termijn zelf mee te profiteren van de resultaten en een duurzamere samenleving. Maar niet alle revolverende fondsen kunnen in de praktijk als succes worden bestempeld. Volgens Edwin Netjes, adviseur bij KplusV, toont dit de noodzaak om de vinger aan de pols te houden en de fondsen aan diepgaande evaluaties te onderwerpen.

Lees het volledige artikel

Share Button