Impact investing: duurzaam investeren in de nieuwe economie

Bij een duurzame economie horen duurzame investeringen. Nu de nieuwe economie – met kenmerken zoals circulair ondernemen en ketensamenwerkingen – steeds meer de economie van vandaag de dag wordt, ontstaat er ook steeds meer behoefte naar duurzame investeringen. Dit leeft niet alleen onder particulieren en financiële professionals maar ook onder ondernemers die een duurzamere bedrijfsvoering nastreven.

Het imago van impact investing

Er zijn verschillende manieren om op financieel gebied ‘groen’ aan de slag te gaan. Bekende voorbeelden zijn duurzame beleggingen, duurzame spaarrekeningen en groene en duurzame hypotheken. Uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) blijkt dat ook impact investing allang niet meer onbekend is bij institutionele beleggers. Er zijn reeds vijf verschillende typen impact investeringen bekend:

plaatje1

Bron: http://impactinvestingnews.blogspot.nl/2015/06/5-types-impact-investing.html

Bij alle typen impact investing draait het om het maken van investeringen die in de eerste plaats positieve maatschappelijke effecten als doel hebben. Een financieel rendement komt hierbij op de tweede plaats, hoewel het natuurlijk nog wel een reden is om aan impact investment te doen. Impact investments blijken dan ook een interessante bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van lastige maatschappelijke problemen. Het is een goede manier om op grote schaal kapitaal vrij te maken waarmee maatschappelijke veranderingen (impact) kunnen worden bewerkstelligd. Toch worstelt impact investing met het imago dat het een activiteit zou zijn voor filantropen en overheden. De VBDO denkt dat investeerders meer vertrouwd moeten raken met impact investing en de markt zich daarbij ook nog meer moet ontwikkelen voordat het echt kan gaan groeien. Ondernemingen zouden daarbij volgens J. Duiker, de schrijver van het rapport, ook meer transparant moeten zijn over hun maatschappelijke voetafdruk na een dergelijke investering. In Nederland zien de investeringscijfers in verhouding tot impact investments er als volgt uit:

plaatje2

Innovatie wordt beloond met duurzame investering

Het Nederlandse bedrijf Ioniqa Technologies is er in geslaagd een techniek te ontwikkelen om PET (de meest gebruikte kunststof voor flessen, tapijten en textiel) te recyclen tot de originele grondstof door alle kleurstoffen eruit te halen. Tot nu toe kon PET alleen in dezelfde kleur hergebruikt worden. Met deze prestatie sleepte het bedrijf dan ook de Herman Wijffels Innovatieprijs 2015, in de categorie Circulaire Economie, in de wacht. Met deze prijs winnen zij een bedrag van € 30.000 om hun innovatie verder te ontwikkelen.

“PET plastics worden helemaal circulair, met behoud van kwaliteit en op een rendabele manier. Iets dat tot nu toe nog niemand is gelukt.” – juryrapport Herman Wijffels Innovatieprijs 2015.

De toekomst van duurzaam investeren

Ondernemingen zijn voor een deel afhankelijk van een financieel kapitaal om zich verder te kunnen ontwikkelen. Een impactlening stimuleert duurzame koplopers met behulp van een rentekorting op een zakelijke lening. Dit levert de ideale win-win situatie op: niet alleen de ondernemer maar de gehele maatschappij profiteert hiervan. Een prima uitgangspunt voor de nieuwe (circulaire) economie!

(Bron uitgelichte afbeelding: AvroTros)

Share Button