Pensioenfonds ABP in de top voor aandacht klimaatverandering

Vandaag is het nieuwe jaarverslag verschenen van de Asset Owners Disclosure Project (AODP). Deze instelling heeft het vierde jaar op rij in kaart heeft gebracht of – en zo ja hoe – beleggers inspelen op de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering. Pensioenfonds ABP staat in de nieuwe ranking (met 500 beleggers) op de vierde plaats met een AAA-status.

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘We zijn trots dat onze hoge score gelijk is aan die van vorig jaar. Ik denk dat de jury heeft gekeken naar ons nieuwe beleggingsbeleid dat we vorig jaar hebben gepresenteerd. We zijn er namelijk van overtuigd dat verantwoord beleggen de meeste waarde creëert op lange termijn. Voor onze deelnemers én voor het klimaat.’

AODP heeft onderzocht hoeveel ‘schone’ beleggingen pensioenfondsen hebben, maar ook hoe ze omgaan met de mogelijke financiële risico’s van beleggingen in bedrijven die veel fossiele brandstoffen gebruiken. Van de Nederlandse fondsen scoort ABP het beste met de hoogst mogelijke score: AAA.

In oktober 2015 presenteerde ABP het nieuwe beleggingsbeleid. Er zijn toen een aantal meetbare doelstellingen vastgelegd, met 2020 als streefjaar. Zo moet de uitstoot van CO2 door de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, in 2020 zijn gedaald met 25%. Beleggingen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, moeten in 2020 zijn verdubbeld, naar € 58 miljard. Daarbij gaat het om zaken als hernieuwbare energie, schone technologie en recycling van grondstoffen.

Ranking overige Nederlandse beleggers

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) staat op de 14de plaats en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) op de 18de. Stichting Pensioenfonds PGB (PGB) staat op de 56ste plaats en Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) op de 87ste. Achmea Holding staat op de 95ste plaats en INGKA Foundation staat op plaats 99. Spoorwegpensioenfonds (SPF) op 104, ASR Nederland op 115, Rabobank Pensioenfonds op 125, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) op 148, Pensioenfonds van de Metalektro (PME), Pensioenfonds ING en Philips Pensioenfonds op 222. Drie Nederlandse pensioenfondsen doen volgens AODP helemaal niets als het gaat om aandacht voor klimaatverandering: ABN AMRO, Pensioenfonds voor de Detailhandel en pensioenfonds PGB.

abp_rank

Share Button