ABP stopt met beleggen in producenten fossiele brandstoffen

Bron
ABP

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Aanleiding voor dit besluit zijn de recent gepubliceerde rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Er is groot draagvlak onder groepen ABP deelnemers en werkgevers voor dit besluit. ABP verkoopt de beleggingen stapsgewijs; het merendeel zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro, bijna 3% van het totaal belegd vermogen van ABP. Het fonds verwacht dat dit besluit geen negatief effect op het langjarig rendement zal opleveren.

ABP baseert haar klimaatbeleid sinds 2015 op de inzichten van het VN-klimaatpanel (IPCC). Het recente IPCC-rapport laat zien dat mensen wereldwijd nu al de fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden en dat zonder steviger ingrijpen de opwarming van de aarde op een onacceptabel niveau uitkomt. Om de opwarming tegen te gaan moet de CO2-uitstoot snel en ingrijpend omlaag.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: “Wij willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C. Brede groepen deelnemers en werkgevers geven aan hoe belangrijk zij dit vinden. Het ABP bestuur ziet noodzaak en urgentie tot een koerswijziging. We nemen afscheid van beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen omdat we onvoldoende kans zien om met onze invloed als aandeelhouder de noodzakelijke forse versnelling van de energietransitie bij deze bedrijven te realiseren. We zullen onze inspanningen voor de energie-transitie nu gaan richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, auto-industrie en de luchtvaart. Als aandeelhouder zal ABP bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, aansporen om meer te verduurzamen. Voor deze beleggingen scherpen we de criteria in 2022 verder aan. Wij zullen ook doorgaan met ons pleidooi richting overheden om over te gaan tot verdere CO2-beprijzing in de industrie. En we blijven ons hard maken om de subsidies op fossiele activiteiten te stoppen.”

Voor de zomer van dit jaar kondigde ABP aan haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aan te scherpen. De aankondiging vandaag is een belangrijke en concrete stap in dat proces. Corien Wortmann: “Zodra we de verkoop van deze fossiele beleggingen hebben afgerond, zullen wij dit bekendmaken. Ons aandeel in hernieuwbare energie, nu al ruim 4 miljard euro, en onze betrokkenheid bij slimme oplossingen voor de energietransitie, zullen we waar mogelijk vergroten. Uiteraard gelden ook hier onze criteria voor rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers te realiseren in een leefbare wereld.”

In 2022 zal ABP een nieuw CO2-reductie-doel stellen. Ook zal ABP een plan maken voor beleggingen in de producenten van fossiele brandstoffen die minder goed verhandelbaar zijn. Het fonds scherpt verder ook het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aan op andere terreinen zoals behoud van natuurlijke grondstoffen, digitalisering en mensenrechten. ABP zal in 2022 hierover meer bekend maken.

Share Button