Nationaal Energiebespaarfonds en provincie Overijssel presenteren Energiebespaarlening Overijssel

Goed nieuws voor Overijsselaars die hun woning willen verduurzamen. Met ingang van 1 juni 2016 kunnen zij een beroep doen op de Energiebespaarlening Overijssel om hun investering in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen te financieren. De Energiebespaarlening wordt aangeboden door het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de provincie Overijssel. De lening biedt gebruikers een flink rentevoordeel ten opzichte van een lening bij een commerciële bankinstelling. De energiebespaarlening is de opvolger van de succesvolle duurzaamheidslening van de provincie Overijssel, die afgelopen zomer uitgeput raakte.

Gedeputeerde Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “Ik ben enorm blij dat het ons is gelukt een nieuwe, aantrekkelijke lening te maken voor energie-investeringen in de eigen woning. Verduurzaming van de woningvoorraad in Overijssel kan een enorme bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstelling 20% nieuwe energie in 2023. Tot 2020 willen wij 45% van de koopwoningen in Overijssel verduurzamen tot minstens energielabel B. Dat gaat om tienduizenden woningen. Deze overeenkomst met het Nationaal Energiebespaarfonds is ook een enorme impuls voor het behalen van die doelstelling.”

Frans Weekers, bestuursvoorzitter van het Nationaal Energiebespaarfonds: “Wij zijn verheugd met dit initiatief van de provincie Overijssel. De rentekorting is voor woningeigenaren een extra steuntje in de rug om aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van hun woning. Met dit initiatief geeft de provincie vervolg aan een succesvol ingeslagen weg om de regionale woningvoorraad te verduurzamen. Deze stap verdient navolging van andere lokale overheden”.

Het Nationaal Energiebespaarfonds kent een totaalbudget van 300 miljoen euro voor heel Nederland. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat in de toekomst nieuwe leningen kunnen worden verstrekt aan woningeigenaren. Met een eenmalige subsidie aan het fonds van 1,7 miljoen euro heeft de provincie Overijssel voor haar inwoners een rentekorting van tussen de 0,5 en 0,9 procent afgesproken. De hoogte van de korting is afhankelijk van het individuele leenbedrag.

Duurzaamheidslening

Het aantal aanvragen voor de oude duurzaamheidslening nam in 2015 een enorme vlucht, waardoor het budget van 40 miljoen euro plotseling uitgeput raakte. Meer dan 4.000 huishoudens hebben met zo’n lening duurzame investeringen in hun woning gedaan. De regeling heeft ongeveer 5,5 jaar gedraaid, en heeft naast een energiebesparing van ruim 61Terajoule/jaar, naar schatting 250 banen opgeleverd. De regeling heeft onder meer geresulteerd in de aanleg van zo’n 20 hectare zonnepanelen op particuliere woningen, ongeveer een vijfde van het totaal aantal zonnepanelen in Overijssel.

Voor meer informatie over de Energiebespaarlening: zie www.energiebespaarlening.nl

Share Button