Kijk naar momentum in ESG

Beleggers moeten zich niet blindstaren op de klassieke ESG-scores van bedrijven maar juist meer focussen op de trend (het momentum) ervan. ”Financiële markten verteren de ESG-cijfers nu eenmaal snel en het hebben van hoge ESG-ratio’s is dus al heel snel verdisconteerd” zo stelt Jeroen Bos, hoofd Equity Specialities bij NN IP.

Bos stelt dat het ESG-beleggen al lang geen klein thema meer is en ook zeker niet ten koste van het rendement gaat. Waar bij veel beleggers de indruk is dat door het uitsluiten van aandelen die laag scoren qua ESG het rendementspotentieel omlaag gaat blijkt uit recente onderzoeken die van de universiteit van Maastricht, dat beleggers juist een hogere alfa kunnen behalen door in bedrijven met hogere ESG-waarden te beleggen.

Lees het volledige artikel

Share Button