In 2021 draagt 10% van de beleggingen van PME bij aan een duurzame wereld

Bron
PME

Pensioenfonds van de Metalektro (PME) brengt in de komende 5 jaar 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties. PME stelt hiermee scherpe doelen aan het maatschappelijk verantwoord beleggen. De bestaande rendementsdoelstellingen blijven leidend.

PME breidt de investeringen in duurzame beleggingen in de komend jaren uit over verschillende beleggingscategorieën. Duurzame beleggingen waar PME naar verwachting aan kan bijdragen zijn bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie, werk en economische groei, duurzame innovatie en duurzame steden. Op dit moment onderzoekt PME samen met MN waar investeringen aan moeten voldoen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingen zoals gedefinieerd door de VN.

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer PME: “Het stellen van concrete doelen is een grote stap in ons beleid van maatschappelijk verantwoord beleggen. We zijn hiermee een voorloper binnen de wereld van institutionele beleggers. Onze kerntaak is om te zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen. Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare wereld als het gaat om klimaat, leef- & arbeidsomstandigheden, energie en gebruik van fossiele grondstoffen. Beleggen vanuit dat perspectief sluit aan op de wens van onze deelnemers. Wij zijn hierover uitgebreid met hen in gesprek geweest.”

Duurzame doelen van de VN

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Eind 2015 stelde de Verenigde Naties 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) vast. Deze duurzame ontwikkelingen hebben als doel om ‘de wereld tot een betere plek te maken in 2030’. De doelen zijn gericht op het oplossen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hiervoor is veel geld nodig. Uit onderzoek van de VN blijkt dat er in de komende decennia ongeveer 3,5 triljard dollar aan investeringen nodig zijn om deze doelen te realiseren. Als institutionele belegger wil PME hier een bijdrage aan leveren.”

Duurzame doelen gaan samen met een goed rendement

Eric Uijen: “Onze rendementsdoelstellingen blijven leidend. Voor alle beleggingen geldt dat een goed rendement is vereist tegen beheerste risico’s en acceptabele kosten. Bovendien geldt dat beleggingen op de langere termijn alleen goed renderen als samenlevingen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Op dit moment hebben we al investeringen in de portefeuille die aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN voldoen”.

Share Button