ASN Bank in 2016: succesvol als duurzame aanjager en verdere groei

  • ASN Bank verwelkomde in 2016 ruim 40 duizend nieuwe klanten (netto 16.426).
  • Door actief engagement met vier farmaceutische bedrijven droeg ASN Bank bij aan meer transparantie en betere afspraken over verantwoord handelen van verkoopmedewerkers bij deze bedrijven.
  • ASN Bank stelde een langetermijndoel voor mensenrechten vast: in 2030 moeten alle kledingbedrijven die de bank heeft goedgekeurd, een leefbaar loon betalen aan hun eigen productiemedewerkers en die van directe leveranciers.
  • Sinds 1 januari 2017 opereert ASN Bank onder de bankvergunning van de Volksbank N.V. (de Volksbank). De Volksbank heeft aangekondigd dat zij voor alle uitzettingen de duurzaamheidscriteria van ASN Bank gaat hanteren.
  • Het totale vermogen onder beheer van ASN Bank nam toe met 263 miljoen euro (+2,0%) tot 13,6 miljard euro.
  • Het vermogen onder beheer bij de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer groeide tot bijna 2,8 miljard (+5,9%).
  • Op haar online platform Voor de Wereld van Morgen maakte ASN Bank crowdfunding mogelijk. Dit bracht vijf van de zes deelnemende sociale ondernemers in totaal ruim 130 duizend euro aan investeringen op.

Volgens algemeen directeur Ewoud Goudswaard was 2016 het jaar waarin ASN Bank zich heeft bewezen als duurzame aanjager van de financiële sector. ‘We hebben onderzoek gedaan naar leefbaar loon in de kledingindustrie en engagement gevoerd met farmaceutische bedrijven. We zijn blij dat de Volksbank heeft aangekondigd dat zij het geld van klanten volgens dezelfde duurzame criteria gaat uitzetten als ASN Bank. We zien verandering ontstaan in hoe de sector met duurzaamheid omgaat. Ik ben er trots op dat we anderen meekrijgen. En tegelijkertijd daagt dit ons uit om steeds voorop te blijven lopen in het stimuleren van duurzame vooruitgang.’

Zo maakt geld gelukkig

ASN Bank wil groeien naar 1 miljoen tevreden klanten in 2025. Eind 2016 had de bank ruim 645 duizend klanten. De groei van het aantal klanten in 2016 was voornamelijk te danken aan de instroom van klanten die een betaalrekening openden: ruim 34 duizend, van wie 69%  nog geen klant bij ASN Bank was.

Om de groei van het aantal klanten te versnellen heeft ASN Bank in 2016 haar positionering aangescherpt. Met de campagne ‘Zo maakt geld gelukkig’ benadrukt de bank dat zij duurzame vooruitgang stimuleert. Daarmee wil zij duurzaam bankieren bekend, bereikbaar en aantrekkelijk te maken voor iedereen.

Sparen en beleggen

Het totale saldo van toevertrouwde middelen bij ASN Bank steeg licht met 1,0% van 10,73 miljard euro tot 10,83 miljard euro. Vooral door de lage rente was de stijging beperkt.

De ASN Beleggingsfondsen groeiden met 148 miljoen euro (6,2%) tot 2,55 miljard euro. Het aantal klanten met een beleggingsrekening nam toe met 5.744 tot ruim 82 duizend. De fondsen groeiden vooral dankzij de instroom van nieuw geld.

Aandacht voor leefbaar loon in de kledingsector

Geen van de kledingbedrijven die ASN Bank heeft goedgekeurd, betaalt een leefbaar loon aan alle eigen productiemedewerkers en die van directe leveranciers. Dit concludeerden ASN Bank en het Impact Centre Erasmus in een gezamenlijk rapport, dat nationale en internationale aandacht kreeg. ASN Bank heeft zich op basis van deze nulmeting tot doel gesteld dat in 2030 alle textiel- en kledingbedrijven die zij voor haar beleggingsuniversum heeft goedgekeurd, een leefbaar loon betalen.

Na de doelstelling om in 2030 volledig klimaatneutraal te bankieren is dit het tweede duurzame langetermijndoel van ASN Bank. Het derde doel is eind 2016 vastgesteld: de financieringen en beleggingen van ASN Bank veroorzaken in 2030 netto geen verlies van biodiversiteit. Daarmee heeft ASN Bank voor alle drie haar duurzaamheidspijlers (mensenrechten, klimaat en biodiversiteit) een concreet, ambitieus langetermijndoel geformuleerd.

De methoden waarmee ASN Bank deze doelen nastreeft, maakt zij voor iedereen inzichtelijk. Zo werkt de bank ook samen met andere financiële instellingen aan deze ambities en vergroot daarmee de invloed van de langetermijndoelstellingen.

De Volksbank

ASN Bank is onderdeel van de Volksbank N.V. Sinds 1 januari 2017 valt zij onder de bankvergunning van de Volksbank. De afgelopen jaren is de samenwerking met de Volksbank, toen nog SNS Bank N.V., geïntensiveerd. De nieuwe koers van de Volksbank als maatschappelijke, mensgerichte en duurzame bank past bij ASN Bank. In navolging van ASN Bank is de Volksbank in 2016 gestart met de ambitie om in 2030 netto klimaatneutraal te bankieren. Daarnaast heeft zij aangekondigd dat zij voor alle uitzettingen de duurzaamheidscriteria gaat hanteren die ASN Bank heeft ontwikkeld. De duurzaamheidsafdeling van ASN Bank ondersteunt de Volksbank daarbij.

Samenstelling directie ASN Bank

Jeroen Jansen is per 1 september 2016 teruggetreden als directeur van de ASN Bank. Hij is benoemd tot directeur Duurzaamheid/Identiteit bij de Volksbank. De directie van ASN Bank bestaat nu uit algemeen directeur Ewoud Goudswaard en directeur Joyce van der Est, verantwoordelijk voor operationele zaken. Per 1 april 2017 krijgen zij versterking van Arie Koornneef, die primair verantwoordelijk wordt voor marketing en communicatie. Koornneef heeft ervaring als directeur marketing bij SNS en directeur Marketingstrategie & Innovatie bij de Volksbank. Daarvoor was hij actief voor Youth for Christ en Simavi. Arie Koornneef zal vooral invulling geven aan de ambitie van ASN Bank om duurzame vooruitgang te stimuleren en duurzaam bankieren voor nog meer klanten bereikbaar en aantrekkelijk te maken.

 

Toelichting kerncijfers

De baten stegen met 20,3 miljoen euro. Dit werd enerzijds veroorzaakt door een hoger toegerekend renteresultaat. Anderzijds namen de provisiebaten toe door de groei van het beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer.  De lasten namen toe met 20,0 miljoen euro. Deels kwam dit doordat in 2016 de eerste bijdrage is betaald voor de financiering van het depositogarantiestelsel. Daarnaast was versterking van de organisatie nodig met name door toegenomen wet- en regelgeving.

Lees het Jaarverslag 2016 van ASN Bank

Share Button