Steeds meer aandacht duurzaam beleggen bij klanten 500 grootste vermogensbeheerders in de wereld

Het vermogen van de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld is in 2016 gestegen tot US$ 81,2 biljoen. Ten opzichte van 2015 betekent dit een stijging van 5,8 procent. Hoewel de meerderheid (78,4%) van het totale vermogen(1) nog steeds actief wordt beheerd, is dit aandeel verder afgenomen.  Eind 2015 lag dit percentage nog op 79,7 procent. De populariteit van passief beheer blijft daarmee groeien. Ook de aandacht voor duurzaam beleggen bij klanten groeit. Zo blijkt uit de recentste cijfers van het jaarlijkse P&I/Willis Towers Watson Global 500-onderzoek, uitgevoerd door Willis Towers Watson in samenwerking met Pensions & Investments, een toonaangevende Amerikaanse nieuwsbron over beleggen.  

Het vermogen van Noord-Amerikaanse vermogensbeheerders groeide in 2016 met 7,7 procent, waarmee de teller op US$ 47,4 biljoen staat. Activa die worden beheerd door Europese beheerders, inclusief die uit het Verenigd Koninkrijk, stegen met 2,8 procent naar US$ 25,8 biljoen. Dit lagere groeipercentage was terug te voeren op een afname van het vermogen onder beheer bij firma’s gevestigd in het Verenigd Koninkrijk: in 2016 liep het vermogen met 4,5 procent terug naar US$ 6,3 biljoen.

Dick Veldman, senior investment consultant bij Willis Towers Watson: “Het is bemoedigend te zien dat het totaal aan vermogen onder beheer wereldwijd weer is gegroeid. Vooral de stijging in alternatieve beleggingen was sterk, hetgeen  erop lijkt te wijzen dat beheerders erin slagen om investeerders te interesseren in innovatieve oplossingen, welke bijdragen aan verbeteringen van het risico/rendementsprofiel. Hoewel het vermogen onder beheer bij passieve beheerders nog altijd een aanzienlijk kleiner aandeel vertegenwoordigt dan actief beheerd vermogen, is dit aandeel alleen al in de afgelopen vijf jaar van 16,5 procent naar 21,6 procent gegroeid. Wij verwachten dat deze trend een neerwaartse druk op beheervergoedingen zal blijven uitoefenen. In het bijzonder onder actieve beheerders die concurrerend willen blijven en toegevoegde waarde  voor beleggers willen maximaliseren.”

De twintig grootste beheerders maakte een groei door van 6,7 procent naar US$ 34,3biljoen, vergeleken met US$ 26 biljoen tien jaar geleden en US$ 20,5 biljoen in 2008. Het aandeel totale activa dat door deze top 20 wordt beheerd, groeide voor het derde jaar op rij van 41,9 procent in 2015 naar 42,3 procent eind 2016. Maar ook  de onderste 250 beheerders laten met een stijging van 7,3 procent gedurende het jaar een spectaculaire groei in beheerde activa zien.

Net als in voorgaande jaren bleven de traditionele beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden domineren, met een aandeel van 78,7 procent op de totale activa1 (44,3 procent aandelen, 34,4 procent vastrentende waarden), en lieten in 2016 een gecombineerde groei zien van 3 procent. De sterke groei die alternatieve beleggingen1 in 2015 lieten zien, zette zich in 2016 voor met een stijging van 5,1 procent einde jaar, op de voet gevolgd door aandelen, met een stijging van 4,1 procent.

Dick Veldman: “De populariteit van alternatieve beleggingen blijft groeien. Door de lagere rendementsverwachtingen van de meer traditionele beleggingscategorieën voelen beleggers de druk om rendementen te verhogen en risico’s te spreiden. Alternatieve beleggingen dragen hier positief aan bij, maar gaan dikwijls gepaard met een verhoogde complexiteit en stellen aanvullende eisen aan risicomanagement.  Met name de beheerders in de onderste helft van onze lijst profiteren van deze toenemende belangstelling voor alternatieve beleggingen, wat suggereert dat beleggers een voorkeur hebben om hun alternatieve beleggingen te laten beheren door kleinere, gespecialiseerde vermogensbeheerders.

Klanten hebben belangstelling in duurzaam beleggen

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat er steeds meer aandacht is voor duurzaam beleggen. 78 procent van de onderzochte firma’s geeft aan dat hun klanten in toenemende mate belangstelling hebben om duurzaamheid en duurzaamheidsaspecten te laten meewegen bij de uitvoering van het portefeuillebeheer.”

‘s Werelds grootste vermogensbeheerders

BlackRock voert voor het achtste jaar op rij de ranglijsten van beheerders aan. De grootste stijgers in de top vijftig van de afgelopen vijf jaar zijn Dimensional Fund Advisors (+31 [76→45]), Affiliated Managers Group (+20 [52→32]), Nuveen (+16 [36→20]), New York Life Investments (+15 [55→40]) en Schroder Investment Management, (+15 [59→44]).

Ranglijst op basis van totaal vermogen in beheer in miljoen US$, op 31 december 2016

image

Bron: P&I/Willis Towers Watson World 500

Download hier het volledige rapport (pdf)

Share Button