WTW lanceert STOXX-indexserie en maakt klimaattransitierisico kwantificeerbaar

Qontigo en Willis Towers Watson lanceren vernieuwende klimaattransitie-indices gebaseerd op innovatieve methodologie die de directe impact kwantificeert van de klimaattransitie zoals afgestemd met het akkoord van Parijs. De STOXX Willis Towers Watson Climate Transition Indices (CTI) helpen beleggers, overheden en bedrijven om risico’s te beheren, kansen in hun portefeuilles te benutten, zich aan te passen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs en toe te werken naar Net Zero-doelstellingen. 

De CTI maakt een slimmere manier van risicobeheer mogelijk ten aanzien van klimaatverandering. Hierbij wordt verder gekeken dan CO2-uitstoot, door een toekomstgerichte, bottom-up evaluatie te maken van de risico’s en kansen van de klimaattransitie voor elk bedrijf. Een eigen Climate Transition Value at Risk (CTVaR) maatstaf analyseert de impact op de verwachte cashflows van bedrijven bij een transitie van een ‘business as usual’ scenario – dat het huidige beleid weerspiegelt – naar een wereld waarin de emissiedoelstellingen in lijn zijn met het akkoord van Parijs.

Door klimaatrisico’s expliciet mee te nemen, stelt deze innovatieve benadering beleggers in staat om op een robuuste, transparante en kosteneffectieve manier kapitaal toe te wijzen aan bedrijven die meebouwen aan een wereldeconomie waarin klimaatrisico’s worden meegewogen en beoordeeld, en die daar uiteindelijk van mee zullen profiteren.

Naast de lancering van de index, lanceert AMX (de “Asset Management Exchange”), een dochteronderneming van Willis Towers Watson, een UCITS-fonds dat de STOXX Willis Towers Watson World Climate Transition Index zal volgen. Willis Towers Watson werkt samen met EOS van Federated Hermes, een marktleider op het gebied van stewardship, om als gevolmachtigde te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen voor het fonds. Klimaatverandering is een belangrijk aandachtsgebied voor de betrokkenheid van EOS. 

Het fonds, dat in meerdere landen beschikbaar zal zijn voor DB- en DC-pensioenregelingen, zal naar verwachting tegen het einde van 2021 een bedrag van ongeveer $ 1 miljard ontvangen.

Craig Baker, Global Chief Investment Officer van Willis Towers Watson, zegt: “Beleggers hebben behoefte aan een robuust raamwerk dat de financiële impact van klimaatrisico’s kan kwantificeren en incalculeren. Dat is iets dat tot nu toe niet op grote schaal beschikbaar was. Wij denken dat inzicht in de transitie, met onze Climate Transition Value at Risk-methodologie (CTVaR), de komende jaren een van de grootste bronnen van alpha in alle beleggingscategorieën zou moeten zijn. Dit nieuwe fonds zal een waardevol instrument zijn voor pensioenregelingen om klimaat gerelateerde risico’s te verminderen, en daarnaast te profiteren van de kansen die de klimaattransitie, afgestemd op het Parijs akkoord, met zich meebrengt. Klimaatverandering is een systemische en urgente wereldwijde uitdaging die een aanzienlijke impact zal hebben op kapitaalallocaties en rendementen.”

David Nelson, Climate Transition Analytics Senior Director, Willis Towers Watson, zegt: “Door data uit meerdere bronnen te verzamelen, zorgt de CTI voor een unieke benadering door toekomstgerichte bedrijfstransitie risico’s steeds te actualiseren in plaats van alleen maar historische CO2-uitstoot gegevens te gebruiken. Hoewel de huidige klimaatstatistieken kunnen helpen om uitschieters te identificeren, zijn veel van de huidige benaderingen om klimaatrisico’s mee te wegen in beleggingen vaak simplistisch en slagen er niet in om hun impact op bedrijfswaarderingen nauwkeurig in kaart te brengen.”

Neal Pawar, Chief Operating Officer bij Qontigo zegt: “Het doorgronden en adresseren van klimaattransitie risico’s is vandaag de dag essentieel voor beleggingsbeslissingen. Samen met Willis Towers Watson hebben we onze open architectuur ten dienste gesteld van het Willis Towers Watson CTVaR-model, en daarmee de vertaalslag gemaakt naar een transparante, systematische indexoplossing.”

 

Share Button