Minderheid van Nederlandse pensioenfondsen heeft klimaatbeleid geformuleerd

Minder dan de helft van de Nederlandse pensioenfondsen (42%) heeft beleid geformuleerd ten aanzien van klimaatverandering. Echter, een meerderheid van de fondsen (61%) geeft aan over klimaatverandering te spreken met de bedrijven waarin wordt belegd; een bijna even groot percentage (58%) voert metingen uit naar de CO2-uitstoot van een deel van de portefeuille. Dat blijkt een onderzoek onder 38 Nederlandse pensioenfondsen uitgevoerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in samenwerking met vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

Bijna een op de vijf fondsen (18%) heeft kwantitatieve doelen om de klimaateffecten van de eigen portefeuille te reduceren. Ruim een kwart van de fondsen (26%) zegt bedrijven als belegging uit te sluiten als ze niet voldoen aan bepaalde klimaatcriteria.

Het klimaatbeleid is voornamelijk gericht op het voorkomen van verdere schade. Bijna een op de vier pensioenfondsen (24%) heeft geld opzijgezet om te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de bestrijding van het klimaatprobleem. Vijf procent van de respondenten heeft een specifiek beleggingsbudget voor aandelen in bedrijven die zich richten op aanpassing aan hogere temperaturen.

Aanpassing aan klimaatverandering krijgt in het algehele beleid van pensioenfondsen eveneens beduidend minder aandacht dan bestrijding: een minderheid van 21% houdt zich er mee bezig. Aangezien een stijging van de temperatuur onvermijdelijk is, moeten (institutionele) beleggers wel in kaart brengen hoe bedrijven zich daarop voorbereiden, zo stelt de VBDO in het rapport Dutch Pension Funds and Climate Change: Now is the time.

Jacqueline Duiker, senior projectmanager responsible investment bij VBDO: ‘We kunnen niet verwachten dat pensioenfondsen alle antwoorden hebben, maar ze kunnen wel de juiste vragen stellen binnen hun bestuur, aan de asset manager en aan de bedrijven waarin zij investeren. Dit doen zij namens een groeiend aantal mensen dat de gevolgen van klimaatverandering zal ondervinden.’

Hanneke Veringa, Country Manager The Netherlands bij AXA IM: ‘Zodra de Nederlandse pensioenfondsen de klimaatgevolgen van hun beleggingsbeleid gaan publiceren zal er meer aandacht komen voor de concrete bijdrage van institutionele beleggers aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Overleg met bedrijven en een harde doelstelling voor het terugbrengen van de ‘carbon footprint’ van de gehele portefeuille zijn hierbij cruciaal.’

Uit het rapport blijkt dat 63% van de pensioenfondsen het klimaatbeleid niet bespreekt met de door hen gecontracteerde vermogensbeheerders. Een iets lager percentage (58%) heeft het risico van klimaatverandering op de eigen portefeuille niet berekend.

 

Share Button