Financiering van duurzame projecten biedt beleggers nieuwe mogelijkheden

EU-lidstaten hebben toegezegd dat ze de uitstoot van broeikasgassen vóór 2050 met 80% tot 95% zullen verminderen. Grootschalige initiatieven die hieraan bijdragen, zoals windparken op zee, kunnen voor financiering terecht op de bestaande markten voor projectfinanciering en infrastructuurleningen. Er liggen voor institutionele beleggers echter kansen in de financiering van kleinere “groene” projecten die nauwelijks of geen toegang tot deze markten hebben.

Sinds de kredietcrisis en de Europese staatsschuldencrisis zit er meestal nog maar weinig rek in de balansen van banken, nutsbedrijven en entiteiten uit de publieke sector. NN Investment Partners (NN IP) denkt dan ook dat de EU de financiële middelen van institutionele beleggers nodig heeft voor de enorme uitgaven die zij moet doen om haar doelstellingen te bereiken. De High Level Expert Group van de EU voor duurzame financiering heeft aangegeven dat Europa in de komende twee decennia nog eens ongeveer EUR 180 miljard per jaar zal moeten uitgeven om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot duidelijk minder dan 2,0 graden celcius.[1]

Om de groene doelstellingen van Europa te behalen, moeten meer gedetailleerde projecten worden gefinancierd. Huishoudens zouden geld moeten steken in verbeteringen die huizen energie-efficiënter maken en hybride/elektrische auto’s kopen of leasen, er moeten oplaadpunten voor elektrische auto’s komen en irrigatiesystemen moeten worden verbeterd om het waterverbruik voor kleinschalige landbouw en tuinen efficiënter te maken.

De individuele leningen voor projecten zoals het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of oplaadpunten voor auto’s zijn meestal veel te klein voor een efficiënte financiering via de kapitaalmarkten. Wat echter wél kan is dat ze worden samengevoegd met vergelijkbare leningen om verhandelbare schuldinstrumenten, ofwel “groene” gesecuritiseerde leningen, te creëren. Dit zijn niet alleen aantrekkelijke kansen voor institutionele beleggers die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe categorie duurzame beleggingen, maar ook voor beleggers die exposure willen naar activa met een hoge rating, een variabele rente en een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel met het oog op de verwachte stijgende rentes. Beleggers zouden toegang kunnen krijgen tot deze snelgroeiende categorie via een reeks groene securitisatie-producten, zoals speciaal ontworpen beleggingsfondsen en mandaten.

Calvin Davies, Head of Asset-Backed Securities & Covered Bonds bij NN Investment Partners: “Hoewel de groei in de uitgifte van groene securitisatie-transacties de afgelopen jaren bemoedigend was, is de omvang nog beperkt. De wereldwijde markt voor groene securitisaties is nog pril. De totale uitgifte bedroeg in 2016 wereldwijd USD 5 miljard. De OESO denkt echter dat de uitgifte van groene securitisaties in 2020 in de EU alleen op een niveau van jaarlijks USD 20 miljard moet kunnen komen, bij een wereldwijde uitgifte van USD 380 miljard per jaar in 2035.[2]

“De groei die de wereldwijde markt voor Green Bonds (“groene obligaties”)in de afgelopen jaren heeft laten zien, geeft ook een indicatie van de potentiële toekomstige groei op dit gebied. Volgens het Climate Bonds Initiative is er in 2017 wereldwijd voor meer dan USD 155 miljard aan Green Bonds uitgegeven.”

Er zijn al stappen gezet om een volwaardige markt voor groene securitisaties tot stand te brengen. In juli 2017 hebben de European Mortgage Federation en de European Covered Bond Council bijvoorbeeld een energie-efficiënt hypotheekactieplan naar buiten gebracht. Dit initiatief omvat een proefproject voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde infrastructuur voor gegevensverzameling voor groene woninghypotheken in Europa. Het project heeft geld gekregen uit het EU-programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie en zal naar verwachting in maart of april dit jaar van start gaan.

Davies: “Dit initiatief kan een essentiële ontwikkeling zijn. Een dergelijke infrastructuur zou een belangrijke stap zijn om het groene securitisatie-proces efficiënter en transparanter te maken.”

Bronnen:

[1] High-level EU-expertgroep voor duurzame financiering: ‘financing a sustainable European economy’ – tussentijdse rapportage (juli 2017)
[2] OESO 2016: ‘A quantitative framework for analysing potential bond contributions in a low carbon environment’

Share Button