Ronald Wuijster benoemd tot lid raad van bestuur APG

Ronald Wuijster (51) is benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Asset Management en is daarmee eindverantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen die door APG worden bediend. De benoeming van Ronald Wuijster geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. Naast zijn rol als lid raad van bestuur is hij ook directievoorzitter van APG Asset Management. APG Groep beheert 475 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

Ronald Wuijster heeft zo’n dertig jaar ervaring in de beleggingswereld, waarvan twintig jaar als bestuurder en directeur. Sinds 2006 bekleedde hij bij APG diverse topposities, onder meer als managing director Strategic Portfolio Management en als Chief Investment Officer. Hij was sinds medio 2017 waarnemend lid van de raad van bestuur van APG Groep met als portefeuille Asset Management. Voor hij APG kwam versterken, vervulde hij diverse directeursrollen bij Robeco, onder meer op het gebied van corporate strategie, ontwikkeling en onderzoek. Wuijster studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ronald Wuijster is getrouwd en heeft drie kinderen.

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “Wij hebben de opdracht om voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers de hoogste rendementen tegen de laagste kosten te behalen. De afgelopen jaren hebben we met onze beleggingen goede rendementen kunnen realiseren. Dat is nodig om de pensioenen van deelnemers nu en straks te kunnen betalen. Intussen werken we met de fondsen hard aan het verder verduurzamen van onze beleggingsactiviteiten. En juist daarom ben ik blij dat Ronald onze raad van bestuur komt versterken. Ik ben echt onder de indruk van zijn kennis op het gebied van duurzaam beleggen en vermogensbeheer. Ik ben er ook trots op dat we iemand uit onze eigen organisatie in de raad van bestuur mogen verwelkomen.”

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen: “Met €475 miljard aan pensioenvermogen onder beheer behoort APG tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, met duurzaamheid als kernthema. Daarom zijn we blij dat we Ronald Wuijster hebben kunnen benoemen. Hij beschikt over unieke kennis op het gebied van lange termijn beleggen en heeft aandacht voor kwaliteit van het beleggingsproces. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om met Asset Management voor onze fondsen en hun deelnemers het verschil te maken.”

Met de benoeming van Ronald Wuijster als lid van de raad van bestuur van APG Groep is een vacature ontstaan voor de positie van CIO bij APG Asset Management. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Share Button