Pensioenfonds PostNL wil bijna 1 miljard euro duurzaam beleggen

Pensioenfonds PostNL vindt het belangrijk het pensioenvermogen te beleggen in lijn met zijn maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid (MVB). Met oog voor milieu, klimaat en gezondheid. Het fonds is al enige tijd actief bezig invulling te geven aan het MVB-beleid en er is nu een belangrijke stap gezet. Het pensioenfonds besloot onlangs zijn passieve wereldwijde aandelenbeleggingen niet langer in een breed index fonds te beleggen, maar in ‘best in class’-bedrijven op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Door dit besluit zal het pensioenfonds ongeveer 1 miljard euro van zijn vermogen van 8,5 miljard euro beleggen in een ‘best in class’ beleggingsfonds. Dit fonds belegt wereldwijd in ongeveer 400 bedrijven, die op het gebied van milieu, klimaat, goed bestuur en oog voor de omgeving binnen hun sector het hoogst scoren.

Concreet betekent dit dat door deze overstap het pensioenfonds niet langer belegt in een aantal ondernemingen die op gebied van CO2 uitstoot slecht scoren. Door dit besluit is de CO2 uitstoot van de totale portefeuille gedaald met 22%.

Daarnaast wordt er bijvoorbeeld niet langer belegd in een aantal ondernemingen die zich voor de productie van palmolie bezig houden met ontbossing.

Beleggen in dit fonds levert naar verwachting ook een verbeterd risico/rendementsprofiel op. Daarnaast sluit dit besluit aan bij de beleggingsovertuiging ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen verlaagt het risicoprofiel’ van het pensioenfonds.

Share Button