DNB wil verdere ontwikkeling duurzaam beleggen door pensioenfondsen stimuleren

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het belangrijk dat Nederlandse pensioenfondsen hun duurzaamheidsbeleid (verder) ontwikkelen, zodat de sector klaar is voor de kansen en uitdagingen die een duurzame wereld met zich meebrengt. Dit schrijft DNB in een op 29 augustus jl. openbaar gemaakte sectorbrief over duurzaam beleggen door pensioenfondsen.

In de brief doet DNB verslag van de gesprekken die de toezichthouder de afgelopen periode heeft gevoerd met een aantal pensioenfondsen en –uitvoerders over de wijze waarop een succesvol duurzaam beleggingsbeleid kan worden geïmplementeerd. Het overkoepelend beeld uit de gesprekken is dat er geen standaardaanpak bestaat die passend is voor alle pensioenfondsen. Tegelijkertijd is het, volgens DNB, heel goed mogelijk om op een eigen wijze, rekening houdend met de specifieke situatie van het fonds, duurzaamheidsoverwegingen een plaats te geven in de uitvoering van het beleggingsbeleid.

Het ontbreken van een standaardaanpak neemt ook niet weg dat DNB wel degelijk overeenkomsten heeft gezien die in algemene zin kunnen bijdragen aan een succesvolle implementatie. Deze zijn:

  • zorg voor draagvlak en commitment
  • kies een vermogensbeheerder die past bij

    de doelstellingen

  • maak keuzes en werk samen
  • ga aan de slag!

DNB richt die laatste boodschap vooral tot pensioenfondsen die het onderwerp duurzaamheid nog niet hebben opgepakt.
Volgens DNB ontkomt geen enkel pensioenfonds aan de gevolgen van ESG-factoren op hun beleggingen.

(Bron: Eumedion nieuwsbrief augustus 2018)

Share Button