Candriam stapt uit steenkool en tabak

Candriam zal de uitsluiting van beleggingen in controversiële activiteiten (steenkool, tabak, chemische en biologische wapens, en wapens met witte fosfor) voor het gehele beheerde vermogen laten gelden. 

Candriam’s uitsluitingsbeleid wordt al 20 jaar succesvol toegepast bij het beheer van pure SRI-fondsen (Socially Responsible Investing ofwel duurzaam en verantwoord beleggen), inmiddels goed voor €30 miljard aan beheerd vermogen. Daarmee geldt Candriam als een voorloper op dit terrein. Het uitsluitingsbeleid zal nu worden verbreed naar alle actieve, smart beta, geïndexeerde en alternatieve strategieën (per 30 juni 2018 goed voor €113 miljard). De nieuwe maatregel wordt per 31 december 2018 volledig van kracht.

Als toelichting op de beslissing zegt Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam en chairman van NYLIM International: “Door steenkool en tabak uit te sluiten van onze mainstream beleggingen tonen we onze betrokkenheid aan. We willen een voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid. Steenkool is immers de meest vervuilende energiebron en is ook de eerste ‘stranded asset’ op weg naar een energieomslag. Ondertussen worden de schadelijke effecten van tabak steeds duidelijker. We erkennen de belangrijke rol die vermogensbeheerders spelen in het aanpakken van belangrijke wereldwijde problemen zoals gezondheid en klimaat.”

Reikwijdte van de uitsluiting

Candriam zal homogene uitsluitingsdrempels invoeren, en dat voor het gehele beheerde vermogen. De uitsluiting van steenkool is gebaseerd op een blootstellingsniveau van bedrijven (zowel direct als indirect) van maximaal 10%. Bovendien zal Candriam alle bedrijven uitsluiten die nieuwe steenkoolprojecten lanceren. De uitsluiting van tabak is zowel gericht op producenten als hun leveranciers.

Candriam is al sinds 1996 een voorloper op het gebied van SRI-beleggen. In de loop der jaren heeft de vermogensbeheerder een van de grootste gespecialiseerde SRI-teams van Europa opgebouwd, alsmede het meest ruime aanbod aan SRI-strategieën in Europa. Dit heeft geleid tot de integratie van ESG-criteria in het gehele beleggingsproces van mainstream-producten. Meer recent heeft Candriam besloten om 10% van de opbrengsten van SRI-fondsen te doneren aan verder onderzoek naar en onderwijs in SRI, alsmede sociale projecten.

De uitsluitingen stemmen overeen met recente afspraken en beloften die Candriam heeft gemaakt: denk aan de World No Tobacco Day, de Montreal Carbon Pledge, het Climate Action 100+ Initiative en de Investor Agenda. Candriam is er rotsvast van overtuigd dat duurzaamheidstrends op lange termijn een grote invloed kunnen uitoefenen op de prestaties van bedrijven en is vastberaden om te beleggen in sectoren die de maatschappij geen schade toebrengen.

Vincent Hamelink, Chief Investment Officer – Investment Management, licht toe: “In de loop der jaren hebben we vastgesteld dat de ongerustheid over de betrokkenheid in een aantal controversiële activiteiten is toegenomen. Bij Candriam zijn we van mening dat de gezondheids-, maatschappelijke en ecologische kosten van groot belang zijn binnen een risico-rendementsberekening. Het uitbreiden van ons uitsluitingsbeleid naar onze mainstream fondsen is een logische volgende stap, aangezien beleggingen in deze bedrijven in steeds grotere mate indruisen tegen onze doelstellingen voor risico en rendement op lange termijn en onze duurzaamheidsdoelen, zoals het 2 Degrees Initiative.”

Share Button