Nederland koploper in Morningstar Sustainability Atlas

Europese markten hebben de hoogste scores behaald in de ‘Morningstar Sustainability Atlas’, die milieu, sociale en governance strategieën rangschikt. Volgens de enquête scoort Portugal het hoogst op milieucriteria, Denemarken op sociaal en Nederland op governance. Nederland scoort overall het hoogste van alle beoordeelde landen te wereld.

Morningstar: “Nederland scoort het hoogst dankzij holdings zoals ASML, beschouwd als een leider binnen de mondiale halfgeleiderindustrie, en ING Groep, een bankleider.”

Scoringsmethodiek

De Morningstar Sustainability Atlas hanteert een bottom-up benadering. Nationale aandelenmarkten worden gescoord op basis van de bedrijven die in de betreffende aandelenindexen opgenomen zijn. Dezelfde methodiek die de Morningstar Sustainability Rating voor fondsen hanteert, wordt vervolgens toegepast om het duurzaamheidsprofiel van indexen te beoordelen.

De sustainability-evaluaties worden aan Morningstar verstrekt door ESG-onderzoeker Sustainalytics, die ESG-scores toewijst aan meer dan 10.000 bedrijven over de hele wereld. Sustainalytics vergelijkt de ESG-profielen van bedrijven met hun branchegenoten in de hele sector, op basis van indicatoren die relevant zijn voor de sector. Er wordt onderzoek gedaan naar de verschillende dimensies van paraatheid, openbaarmaking, kwantitatieve prestaties en kwalitatieve prestaties. Scoren is dus gebaseerd op zowel woorden als daden.

De duurzaamheidsatlas kan worden gebruikt om vast te stellen welke geografische gebieden de beste ESG-gerelateerde kansen bieden en die kunnen worden vermeden door beleggers met een duurzaam karakter.

Share Button