PGGM belegt 10 miljoen euro in groene obligatie Schiphol

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en andere klanten 10 miljoen euro belegd in een groene obligatie van Royal Schiphol Group. De belegging past in de ambitie van PFZW om pensioenkapitaal in te zetten voor de financiering van de energietransitie. Royal Schiphol Group heeft vandaag 500 miljoen euro uit de kapitaalmarkt gehaald voor een meerjarig programma om haar bedrijfsvoering in 2040 CO2-neutraal te maken.

Schiphol stelt als doel om uiterlijk in 2040 alle luchthavengebouwen, het vervoer over land in en rond de luchthaven en andere grondactiviteiten energieneutraal te maken. In 2030 moet het bedrijf geheel circulair zijn en geen afval meer produceren.

De onderneming geeft aan dat tot 2023 al 1,2 miljard euro nodig is voor het elektrificeren van grondtransport en energievoorzieningen zoals een aardwarmtesysteem en biobrandstoffaciliteiten, en de aanleg van een nieuwe pier en terminal volgens een hoge duurzaamheidsstandaard. Schiphol verwacht komende jaren opnieuw een beroep op de kapitaalmarkt te doen voor het verder moderniseren en verduurzamen van de luchthaven.

De belegging in deze groene obligatie, die een looptijd krijgt van 12 jaar, valt bij PFZW in de categorie beleggingen in klimaatoplossingen. Hier worden projecten en ondernemingen gefinancierd die meetbaar bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde. PFZW heeft tot nu toe 7 miljard euro gestoken in klimaatbeleggingen. Deze beleggingen moeten marktconforme rendementen leveren.

Green bonds worden door PGGM gezien als volwaardige impactbeleggingen, omdat ze voldoen aan strenge duurzaamheidsstandaarden die internationaal worden onderschreven. Wie een green bond uitgeeft verplicht zich het opgehaalde kapitaal aan te wenden voor het financieren van tevoren omschreven duurzaamheidsdoelen, en daarover regelmatig te rapporteren aan de kapitaalverschaffers.

Bob Rädecker, Chief Investment Officer Public Markets bij PGGM: ,,De luchtvaart staat voor een enorme opgave om de komende decennia te verduurzamen. Met het vergroenen van de luchtvaartinfrastructuur wordt daartoe een eerste en belangrijke stap gezet. De green bond van Schiphol kent een goede rendement-risico verhouding en draagt bij aan een belangrijke doelstelling van PFZW: het financieren van de energietransitie met pensioengeld, op weg naar een CO2-neutrale samenleving.’’

Peter Borgdorff, directeur PFZW: ,,Dit is een belegging die past bij onze deelnemers: ze draagt bij aan een goed pensioen en bevordert ook een leefbare wereld. Velen van hen maken gebruik van de luchthavens van de Royal Schiphol Group en het zou mooi zijn als zij zich realiseren dat hun kapitaal bijdraagt aan de verduurzaming van de activiteiten van dit voor Nederland zo belangrijke bedrijf.’’

Share Button