Aegon stapt uit teerzandolie

Aegon heeft besloten te stoppen met investeringen in oliebedrijven die 30% en meer van hun olieproductie halen uit teerzanden en pijpleidingbedrijven die betrokken zijn bij het transport van teerzandolie. Deze investeringen passen niet langer in onze klimaatstrategie.

In 2016 zette Aegon al een streep door investeringen in thermische kolen (benut voor elektriciteitsopwekking). Nu starten we met de verkoop en afbouw van beleggingen in de teerzandolie-industrie en zullen geen nieuwe beleggingen worden aangegaan. Aegon heeft elf bedrijven die betrokken zijn bij Canadese teerzandolie op de lijst met uitsluitingen geplaatst.“

Aegon is ondertekenaar van de Paris Pledge for Action en het is onze strategie om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. In dat kader vinden we investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en het vervoer van teerzandolie niet langer bij ons passen,” zegt Marc van Weede, Global Head of Strategy & Sustainability. “Teerzandolie kent, na steen- en bruinkool, de hoogste CO2 uitstoot van alle fossiele brandstoffen. In geen van de scenario’s voor de energietransitie valt teerzandolie binnen de norm voor uitstoot van koolstofdioxide.”

In totaal had Aegon wereldwijd circa 500 miljoen euro belegd in bedrijven die afhankelijk zijn van teerzandolie. De beleggingen van Aegon Nederland bedragen 30 miljoen euro in aandelen van zeven ondernemingen. Al deze beleggingen zijn voor rekening en risico van klanten en zijn inmiddels verkocht.Aegon heeft op dit moment circa 8 miljard euro belegd in “impact investments”, waarvan 800 miljoen euro in duurzame energie en groene obligaties.

Share Button