ABN AMRO publiceert tweede mensenrechtenrapport

ABN AMRO brengt vandaag haar tweede mensenrechtenrapport uit op basis van de rapportagerichtlijn van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. In het rapport 2018 is te lezen welke vooruitgang ABN AMRO heeft geboekt op de voor de bank belangrijkste mensenrechtenrisico’s: discriminatie, privacy, arbeidsrechten en land gerelateerde mensenrechten. En welk pad de bank heeft afgelegd op het gebied van mensenrechten sinds 2011; van theorie naar praktijk. Mensenrechten is een van de speerpunten in het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO.

Een belangrijk deel van het rapport is gewijd aan mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. Dat kan gaan om retail klanten met problematische schulden, maar ook om kinderen die werken in de supply chain van klanten die geld bij de bank lenen. Het gaat dus zowel om mensen die de bank kent, zoals klanten of medewerkers van de bank, maar ook om grote groepen mensen die niet direct in contact met de bank staan.

In het rapport is er tevens aandacht voor cases waarin ABN AMRO binnen de financiële sector of samenleving het voortouw nam. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Inspectie SZW en de UvA om mensenhandel op te sporen door analyses van financiële data.

Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO: “Ik ben trots op de stappen die we al hebben gezet. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat de weg van theorie naar praktijk nog lang is en niet zonder tegenslagen. Hoewel er nog meer moet gebeuren om de mensenrechten te beschermen, ben ik hoopvol gestemd. Dat optimisme wordt vooral gevoed door de samenwerking die we binnen en buiten de bank hebben gezien en ervaren.”

Samenwerking op het gebied van mensenrechten is cruciaal. Door met klanten, vakbonden, inspecties, overheden, ngo’s, collega-banken en toezichthouders de handen ineen te slaan, komen oplossingen sneller dichterbij en is de impact vele malen groter. In het rapport doet de bank verslag van de vele soorten samenwerkingen die ze is aangegaan. Dit zijn zowel succesverhalen als projecten die om verschillende redenen om een langere adem vragen.

In 2016 verscheen het eerste mensenrechtenrapport van ABN AMRO. Hiermee was ABN AMRO de eerste bank die rapporteerde volgens het UN Guiding Principles Reporting Framework. Vanwege de transparante en kwetsbare toon van het rapport won ABN AMRO hiermee de innovatieprijs van de Kristalprijs. In 2017 gaf ABN AMRO een update van haar mensenrechtenprogramma door collega’s aan het woord te laten die in hun werk te maken hebben met mensenrechten.

Share Button