ABN AMRO heeft primeur met Impact Report op basis nieuwe richtlijn om maatschappelijke winst en verlies te berekenen

Vroeger was het besturen van een bedrijf overzichtelijk: er moest winst worden gemaakt. Tegenwoordig wordt er meer gevraagd. Bedrijven worden geacht positieve waarde voor hun klanten, medewerkers en gemeenschap te creëren. Daarnaast moeten ze negatieve impacts, zoals klimaatschade en kinderarbeid, vermijden. Echter, de huidige verslaglegging is voornamelijk toegespitst op het meten van winst voor aandeelhouders. Een nieuwe richtlijn, Framework for Impact Statements, ontwikkeld door Impact Institute, maakt het mogelijk maatschappelijke winst en verlies uit te rekenen. ABN AMRO heeft als eerste bank in de wereld haar maatschappelijke jaarrekening gepubliceerd op basis van deze nieuwe richtlijn.

Het vandaag gelanceerde Framework for Impact Statements’ helpt bedrijven om naast de winst die ze voor hun aandeelhouders boeken, ook de winst en verlies te laten zien voor haar klanten, medewerkers en de gemeenschap waarin ze actief is. Een maatschappelijke jaarrekening (Impact Statements) gaat over meer dan financieel kapitaal alleen: ook natuurlijk, sociaal, menselijk, intellectueel en geproduceerd kapitaal worden meegenomen. De basis van de maatschappelijke jaarrekening is de Integrated Profit & Loss waarmee maatschappelijke effecten worden uitgerekend en in euro’s worden omgezet. Hiermee kunnen bedrijven sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Nederlandse bedrijven koploper

Het Framework for Impact Statements is opgesteld op basis van de ervaringen van het Impact Institute en haar partners, waaronder ABN AMRO, AkzoNobel, Alliander en DSM. De richtlijn bouwt voort op internationale conventies en raamwerken, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Het past in een internationale trend naar het meten van impact, waarin enkele Nederlandse bedrijven koploper zijn. Zo publiceert en stuurt netwerkbedrijf Alliander al enkele jaren op haar maatschappelijke kosten en baten.

ABN AMRO publiceert dit jaar voor het eerst een maatschappelijke jaarrekening in haar Impact Report 2018. Tjeerd Krumpelman, Global Head of Advisory, Reporting and Engagement bij ABN AMRO: “We zijn trots een bank te zijn die voorop loopt met integrated reporting gebaseerd op de zes kapitalen van de IIRC. De maatschappelijke jaarrekening geeft ons en de buitenwereld waardevolle informatie over de lange termijn waarde die wij creëren en voor wie we dit doen. We zetten ons in om onze lange termijn waarde te vergroten en onze negatieve impacts te verkleinen samen met onze stakeholders.”

Open Standaard

Impact Institute werkt aan een open standaard voor de maatschappelijke jaarrekening en ziet de vandaag gepubliceerde richtlijn als de eerste stap. Een open standaard moet het mogelijk maken dat elke organisatie binnen vijf jaar een maatschappelijke jaarrekening kan opstellen. Het Impact Institute wil hiermee het bedrijfsleven betrekken bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen zich achter hebben geschaard. “De ontwikkeling van de standaarden voor de financiële jaarrekening duurde zo’n vijftig jaar. Met een open standaard willen we dit in vijf jaar doen voor maatschappelijke jaarrekening. We nodigen geïnteresseerde partijen uit om hieraan bij te dragen”, aldus directeur van Impact Institute, Adrian de Groot Ruiz.

Share Button