BNP Paribas versterkt haar commitment om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te behalen

  • BNP Paribas neemt deel aan de Klimaatweek die plaatsvindt in New York van 23 tot 29 september.
  • De bank ondertekent de ‘principles for responsible banking’ (PRB) en neemt deel aan het collectief klimaatengagement van UNEP FI. Ze versterkt zo haar beleid rond klimaatverandering en duurzaamheid, die centraal staan in haar bedrijfsstrategie.
  • De Klimaatweek biedt leidende organisaties van over de hele wereld een forum met het oog op het nemen van bijkomende maatregelen om bij te dragen tot de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de VN: BNP Paribas formaliseert zijn engagement voor DOD 14 “Bescherming van zee en kust” en maakt zijn maatregelen voor de bescherming van de oceaan bekend.  

De Klimaatweek 2019 start met de lancering van de principes voor verantwoord bankieren (PVB). Door de ondertekening van de PVB verbinden meer dan 130 banken zich ertoe hun bedrijfsstrategieën in overeenstemming te brengen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs.

De PVB werden eerder in 2018 ontwikkeld door een kerngroep van 30 banken, waaronder BNP Paribas. Dat gebeurde via een innovatief globaal partnership tussen de banken en het UNEP Finance Initiative (UNEP FI). Tijdens een 6 maanden durend globaal publiek overleg van november 2018 tot 31 mei 2019 leverden banken, evenals andere financiële instellingen en alle andere betrokken partijen, input. Het is de eerste keer dat zulk een grote coalitie van banken, die samen goed zijn voor circa een derde van de wereldwijde bankactiva, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het Klimaatverdrag van Parijs centraal plaatsten in een actieplan.

Verder onderschreven 31 banken die de PVB ondertekenden, waaronder BNP Paribas, het collectief klimaatengagement. In lijn met het Klimaatverdrag van Parijs hebben deze banken zich ertoe verbonden hun portefeuilles aan te passen zodat die de koolstofarme en klimaatbestendige economie nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 en bij voorkeur 1,5 graad Celsius, weerspiegelen en financieren. Door hun PVB-engagement in de praktijk te brengen en verder te bouwen op het baanbrekend Katowice Commitment, vormt dit collectief klimaatengagement een bijkomende gezamenlijke inspanning van de bankensector om klimaatmaatregelen te nemen.\

BNP Paribas wil actief deelnemen aan het behoud van de oceaan

De oceaan is goed voor 70 procent van de totale oppervlakte van onze planeet, van de kustregio’s tot de grotere diepten, en is daardoor van cruciaal belang. De oceaan is een bron van buitengewone en waardevolle biodiversiteit voor de levensbalans. Hij voorziet de mens van essentiële hulpbronnen, ondersteunt voedselveiligheid en gezondheid, en beschermt biotopen. Hij speelt ook een rol bij de zuurstofcyclus en de klimaatregeling. Verder is de oceaan ook een belangrijke factor van de mondiale economie die rechtstreeks en onrechtstreeks banen creëert.

Daarom verklaart BNP Paribas, overeenkomstig zijn engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de VN mee te helpen realiseren – meer bepaald via zijn financieringen en investeringen – dat het samen met zijn klanten wil werken aan het bereiken van DOD 14 (“Bescherming van zee en kust”) met het oog op het behoud en een duurzaam gebruik van de oceaan. Het van uitzonderlijk belang dat we samen de steun van het bedrijfsleven voor deze DOD opvoeren. Het onderzoek “SDG Reporting Challenge 2018” dat PwC publiceerde, geeft aan dat DOD 14 momenteel laatst staat op de prioriteitenlijst van bedrijven (1).

De Groep is zich ervan bewust dat de activiteiten van een aantal van zijn klanten afhankelijk zijn van de bescherming van de oceaan, maar ook dat sommige van hen, hoewel ze broodnodig zijn voor de economie, mogelijk bijdragen tot de ontregeling van zijn ecosysteem. Daarom verbindt BNP Paribas zich ertoe activiteiten die een mogelijke impact op de oceaan hebben op een verantwoorde manier te financieren.
BNP Paribas wil actief deelnemen aan het behoud van de oceaan. Daarom ondersteunt het de invoering van best practices en wijst het tegen 2025 1 miljard euro toe aan de financiering van de ecologische transitie van schepen. Zo ondersteunt het bijvoorbeeld aandrijfprojecten op basis van dual-fuel vloeibaar aardgas (LNG). BNP Paribas promoot innovatie en initiatieven om het bewustzijn te verhogen. Zo ondersteunt de BNP Paribas Foundation bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s die zich toespitsen op de oceaan.

“BNP Paribas heeft de DOD’s centraal gesteld in zijn bedrijfsontwikkelingsstrategie en had eind 2018, 168 miljard euro toegewezen aan de financiering van de energietransitie en de realisatie van de DOD’s. Om de klimaatverandering verder een halt toe te roepen, voert de Groep zijn samenwerking met partners op, alsook zijn engagement om in nieuwe coalities samen op te treden”, verklaart Antoine Sire, verantwoordelijke Company Engagement bij BNP Paribas.

“De oceanen verkeren vandaag in groot gevaar. BNP Paribas verbindt zich ertoe maritieme activiteiten op een duurzame manier te financieren en toont daarmee hoe bedrijven kunnen en moeten meehelpen aan de bescherming van de oceanen”, zegt Craig Leeson, Directeur, schrijver en verteller van de documentaire A Plastic Ocean.

 

Share Button