Onderzoek Radar: spaarklanten hebben meeste vertrouwen in ASN Bank

De financiële sector is volop in beweging: mensen vrezen voor korting op hun pensioen, hebben de rente op hun spaargeld zien dalen tot nagenoeg 0, en nu wordt er zelfs gesproken over negatieve rente. Wat doet dat met het vertrouwen dat mensen hebben in hun bank? Rader onderzocht dit. ING, Rabobank en ABN AMRO verliezen vertrouwen, vergeleken met 2,5 jaar geleden. In ASN Bank, Triodos en SNS is het vertrouwen echter gegroeid. Opvallend: de minst positief beoordeelde banken hebben (nog altijd) de meeste klanten.

In de vragenlijst over mogelijke negatieve rente vroegen we de ruim 30.000 respondenten hoeveel vertrouwen zij erin hebben dat hun bank het belang van de klant voorop heeft staan. Ruim twee derde (68%) geeft aan hier (heel) weinig vertrouwen te hebben. 7 procent heeft er wél vertrouwen in.

2,5 jaar geleden stelden we, in een vragenlijst over de kelderende spaarrente, dezelfde vraag. Toen waren net iets minder mensen negatief (65% in plaats van 68% nu) en iets meer mensen positief (8% in plaats van 7% nu). Een afname aan vertrouwen dus, al is het een kleine verschuiving.

Hoe zit dat voor de afzonderlijke banken? De grootste groepen spaarders zitten bij ING, Rabobank en ABN AMRO. Dit zijn echter ook de banken die het meest negatief worden beoordeeld, zowel ten opzichte van hun concurrenten, als ten opzichte van 2,5 jaar geleden.

ING minste vertrouwen van klanten

ING wordt van de grote banken het meest negatief, en ook gelijk het minst positief beoordeeld: 79 procent is negatief over de bank (9% meer dan in 2017), slechts 2 procent is positief (3% minder dan in 2017). Tegelijk is ING ook de bank waar de meeste mensen een spaarrekening te hebben.

Vertrouwen spaarklanten in ING

Positief   –   2%

Negatief – 79%

Overige ING-klanten stemden neutraal

Ook minder vertrouwen voor ABN AMRO en Rabobank

Op de nummers 2 en 3, qua aantal respondenten dat er een spaarrekening heeft, staan de Rabobank en ABN AMRO. ABN wordt van deze twee het minst goed beoordeeld: 75 procent geeft aan (heel) weinig vertrouwen te hebben dat deze bank de klant centraal heeft staan (in 2017 was dat 4 procent minder). Net als bij ING oordeelt maar 2 procent positief over ABN (in 2017 was dat nog 5 procent).

Ook van de spaarklanten van de Rabobank is een meerderheid, 65 procent, negatief. Dat is een evengroot percentage als 2,5 jaar geleden. 6 procent is positief, dat is juist 2 procent minder dan 2,5 jaar geleden.

Klanten hebben meeste vertrouwen in ASN Bank

Over ASN Bank, Triodos en SNS werd in 2017 al beter geoordeeld dan over de banken hierboven. En waar het vertrouwen in ING, ABN en Rabobank is gedaald, is het vertrouwen in ASN, Triodos en SNS juist groter geworden. Waar in 2017 Triodos nog aan top ging qua vertrouwen, is dat nu ASN. Over deze bank is 20 procent negatief (in 2017 nog 42%) en 44 procent juist positief (in 2017 39%).

Vertrouwen spaarklanten in ASN Bank

Positief  –  44%

Negatief –  20%

Overige ASN-klanten stemden neutraal

Ook klanten Triodos meer positief dan negatief

Ook over Triodos zijn meer de spaarklanten meer positief (43%, een stijging van 4% t.o.v. 2017) dan negatief (22%, een daling van 12 procent t.o.v. 2017). Ook SNS Bank wordt positiever beoordeeld dan in 2017, al is bij deze bank de groep die weinig vertrouwen heeft (48%, in 2017 56%) nog altijd groter dan de groep die wél vertrouwen heeft (14%, in 2017 12 procent). Opvallend: hoewel met name ASN en Triodos zowel in 2017 als in 2019 positief worden beoordeeld, is het aantal mensen dat bij deze banken spaart nog altijd in de minderheid.

‘Belang van de klant? Het belang van de wereld!’

Overigens gaat het niet iedereen om het belang van de klant. Sommige klanten beoordelen hun bank (ook) op hun inzet voor klimaat en mensheid: ‘Mijn banken, ASN en Triodos, hebben niet het belang van de klant centraal staan, als ze hun werk goed doen, maar het belang van een rechtvaardige duurzame wereld. Ik zou niet willen bankieren bij een bank die mijn privé-belang hoger stelt dan dat van duurzaamheid en rechtvaardigheid.’

Via de Eerlijke Bankwijzer kun je bekijken hoe jouw bank scoort op het gebied van onder andere bonussen, dierenwelzijn, mensenrechten, klimaatverandering en corruptie, en dit vergelijken met andere banken.

Vertrouwen in Van Lanschot sterk gedaald

Tot slot nog een andere, opvallende verschuiving: waar Van Lanschot 2,5 jaar geleden nog positief boven de concurrenten uitsteeg, is dat inmiddels andersom. In 2017 oordeelde 58 procent negatief over de bank, nu is dat 75 procent. Van Lanschot is tot dusver de enige bank die negatieve rente hanteert, maar alleen aan vermogende spaarders met meer dan 2,5 miljoen op de rekening. Daarnaast kwam Van Lanschot afgelopen jaar in het nieuws door eenzijdig de rekeningen van ‘arme’ spaarders op te zeggen.

Over het onderzoek naar vertrouwen bankspaarders

30.0053 mensen deelden tussen 14 en 20 september 2019 hun mening en ervaring rondom negatieve rente. Ook hebben zij aangegeven in hoeverre zij vertrouwen hebben in de bank waar hun spaargeld staat. Dit peilde Radar eerder in maart 2017. Ook meedoen aan de vragenlijsten van Radar?  Meer informatie over het panel vind je hier.

Share Button