Slechts 26% van professionele beleggers heeft een duidelijke aanpak voor verantwoord beleggen in vastrentende waarden

Verantwoord beleggen bevindt zich in een overgangsfase van niche naar mainstream binnen de vermogensbeheersector en wordt wereldwijd steeds belangrijker. Opmerkelijk genoeg blijkt uit het onderzoek ‘Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen’¹ , in opdracht van NN Investment Partners (NN IP), dat meer dan de helft (52%) van de beleggers nog steeds denkt dat het integreren van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen ten koste gaat van rendement. NN IP is er echter van overtuigd dat verantwoord beleggen juist kan bijdragen aan een beter beleggingsrendement.

Met het oog op de toekomst, geven volgens het onderzoek meer dan drie op de vijf (61%) professionele beleggers aan in de komende drie jaar hun aanpak voor verantwoord beleggen in aandelen verder te willen ontwikkelen, terwijl 49% de procedure voor verantwoord beleggen in vastrentende waarden wil verbeteren.

We vroegen beleggers of zij een duidelijke duurzame beleggingsaanpak hebben

Bron: Beleggingssentiment NN Investment Partners: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten.

Edith Siermann, Head of Fixed Income Solutions & Responsible Investing bij NN Investment Partners: “Het is opvallend dat het aantal vastrentende beleggers met een duurzame beleggingsstrategie nog steeds niet meer dan 26% bedraagt. Naar mijn mening is er geen reden waarom dit percentage lager zou moeten zijn dan aan de aandelenkant. Alle benaderingen die worden toegepast op aandelen kunnen, behoudens het stemmen, ook worden toegepast op vastrentende aandelen.

Het is echter bemoedigend dat bijna de helft van de beleggers in ons onderzoek van plan is om verbeteringen op dit vlak door te voeren. Bij NN IP zijn wij van mening dat ESG-integratie de beste manier is om een aantrekkelijk rendement voor onze klanten te behalen en tegelijkertijd bij te dragen aan de samenleving als geheel. Wij streven ernaar om de integratie van ESG-criteria uit te breiden naar al onze vastrentende strategieën, waar relevant. In onze aanpak richten wij ons op beleggingsmogelijkheden op basis van een positieve ESG-momentum.

Naast ESG-geïntegreerde producten bieden wij duurzame vastrentende producten aan die duidelijk zijn gericht op het benutten van duurzaamheidskansen. Dit vormt een aanvulling op de impactproducten, zoals ons fonds voor groene obligaties, die zich richten op sectoren en bedrijven die een duidelijk positieve bijdrage leveren aan de SDG’s van de VN.”

Uit het onderzoek van NN IP blijkt dat er zorgen bestaan over de daadwerkelijke ‘groenheid’ van duurzame fondsen. In totaal vindt 64% van de beleggers dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen de aangeboden producten.

Edith Siermann voegt hieraan toe: “De zorgen over greenwashing zijn tot op zekere hoogte gerechtvaardigd. Het is belangrijk dat vermogensbeheerders transparant zijn over de ESG-integratiebenadering en klanten inzicht geven in de diversiteit van het productaanbod. Bij NN IP hebben we daarom een strikte definitie van ESG-integratie ontwikkeld, waarbij in elke beleggingsanalyse alle drie de factoren (E, S en G) moeten worden opgenomen. Bovendien dient dit op een consistente manier aantoonbaar en gedocumenteerd te zijn.”

Bijna zeven van de tien respondenten (69%) zijn van mening dat aandeelhouders duidelijke en positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen in de ondernemingen waarin zij beleggen, terwijl 65% denkt dat dit moeilijker is voor obligatiehouders omdat zij geen stemrecht hebben.

Edith Siermann concludeert: “Engagement is veel meer dan alleen maar stemmen. Het feit dat obligatiehouders geen stem hebben, is geen reden om de waarde van engagement voor vastrentende beleggers te bagatelliseren. Stemmen is slechts één van de manieren waarop beleggers het gedrag van ondernemingen kunnen beïnvloeden. Ongeacht de beleggingscategorie is engagement een belangrijk instrument om duurzame verandering te stimuleren en de meest aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden binnen de vastrentende waarden vast te stellen. Ik geloof ook echt dat het, afgezien van het stemmen, slechts een kwestie van tijd is voordat algemeen wordt geaccepteerd dat obligatie- en aandeelhouders vergelijkbare instrumenten en benaderingen gebruiken in hun duurzame beleggingsstrategieën.”

Wilt u het volledige onderzoekstapport ontvangen? Download hier.<

Share Button