Kamer stemt in met Machtigingswet Invest-NL

De Eerste Kamer vandaag, dinsdag 19 november, ingestemd met een wetsvoorstel dat de Staat machtigt om Invest-NL op te richten, een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling die zich gaat richten op het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij onder meer transities op uiteenlopende terreinen. Invest-NL is volledig eigendom van de Staat en krijgt €1,7 mrd te besteden.

De Eerste Kamer verwierp twee bij het debat ingediende moties van senator Otten (Fractie-Otten): één om het wetsvoorstel in te trekken en een ander om het aan te houden. De motie van senator Teunissen (PvdD) om in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL op te nemen dat de minister de lijst met uitsluitingen van activiteiten die in strijd zijn met maatschappelijke verantwoord ondernemen goedkeurt en het parlement daarover informeert, werd eveneens verworpen.

Invest-NL gaat risicovolle activiteiten van ondernemingen faciliteren bij transities (overgang) op het gebied van energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Verder richt Invest-NL zich op de doogroei van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen en het bevorderen van export en buitenlandse investeringen. Ten slotte kan Invest-NL het Nederlandse bedrijven ondersteunen voor het internationaal vermarkten van hun producten en het aanpakken van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Verslag debat Machtigingswet oprichting Invest-NL

Share Button