IMVO Convenant Verzekeringssector: “We zijn nooit klaar!”

“IMVO is er en gaat niet meer weg. De Tweede Kamer zit er bovenop. Dat merken wij ook op het ministerie. Vijf jaar geleden zaten er een paar mensen, nu zijn dagelijks twintig medewerkers bezig met IMVO.” Peter Potman (ministerie van Buitenlandse Zaken) maakte gisteren van zijn hart geen moordkuil bij de evaluatiebijeenkomst IMVO Convenant Verzekeringssector.

Uit de eerste jaarrapportage blijkt dat verzekeraars, ngo’s, de vakbond en de overheid een belangrijke basis hebben gelegd om het convenant een stap verder te brengen. Potman, plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukte dan ook dat het glas halfvol is. “Het IMVO Convenant heeft een positief eerste jaar achter de rug.”

Druk op wetgeving

Maar, er ligt volgens hem ook een duidelijke agenda. “IMVO heeft niet voor niets het regeerakkoord gehaald en volgend jaar gaat minister Kaag bovendien weer nieuw mvo-beleid presenteren. Dat betekent dat de druk op wetgeving toeneemt. Hoe beter het convenant werkt, hoe lager echter die druk zal zijn. Er moet met andere woorden, on the ground, wel succes worden behaald.”

Op dit moment zijn er (nog) geen harde criteria of voorwaarden wanneer het convenant succesvol is, maar “de deelname en de effectiviteit zijn zeker cruciale factoren”, zo verklapte Potman, die de volle zaal positief wist te verrassen met een mooi nieuwtje. “Het is bijna Sinterklaas, dus best leuk om te melden dat het kabinet deze week met het besluit komt om de financiering van de ngo’s eenmalig te verhogen.”

“Er moet, on the ground, wel succes worden behaald!”

Jaarrapportage

Wim Bartels (KPMG), lid van de Monitoringcommissie die jaarlijks meet in hoeverre de partijen de afspraken hebben uitgevoerd, deelde op zijn beurt de belangrijkste uitkomsten uit het eerste monitoringsrapport. “Daaruit blijkt dat grote verzekeraars verder zijn dan kleine, terwijl het beleid bij middelgrote maatschappijen wisselend is. Sommigen hebben al beleid opgesteld om de internationale OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (de zogenoemde UNGP’s) te omarmen, terwijl anderen nog moeten beginnen met het onderschrijven van die richtlijnen. Zij moeten, net als veel kleine verzekeraars, nog starten met de due dilligence en de grote vraag is: hoe doe je dat?” Het antwoord kwam uit de zaal, van een van de aanwezige verzekeraars. “Due dilligence klinkt heel zwaar, maar mijn devies is: begin gewoon. Schrijf je beleid op, communiceer dat en bouw het (langzaam) verder uit. Ga ook het gesprek aan met je vermogensbeheerder en heb het over het convenant. Hoe kunnen we het beter en anders doen? En geloof mij, of je nou groot of klein bent, het is nooit af. We zijn nooit klaar!”

IMVO Convenant Verzekeringssector: bindend en uniek

Het kwam tijdens de evaluatiebijeenkomst een paar keer voorbij: het convenant voor Nederlandse verzekeraars is niet vrijblijvend. Het is bindend en geldt dus voor de hele sector. “Dat is ambitieus, maar geeft het convenant ook body”, zei algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. Hij gebruikte zijn openingswoord ook om terug te blikken. “In juli 2018 waren veel van jullie ook in deze zaal, samen met de ministers Kaag en Hoekstra. Ik had nog nooit zo’n brede maatschappelijke bijeenkomst in huis gehad en was daar bijzonder trots op. Het Verbond heeft ook als taak om maatschappelijke verbinding te maken. Dat is met ons IMVO-convenant gelukt . Sterker nog, waar het bij andere convenanten nog wel eens schuurt, werken wij heel constructief samen. De sfeer is goed. Nu moeten we stappen gaan zetten.”

Uniek in de wereld

De trots van Weurding is volkomen terecht, vond Femke de Vries (onafhankelijk voorzitter van het convenant). “Het IMVO Convenant Verzekeringssector is uniek. In Nederland, maar ook in de wereld. Toen ik als onafhankelijk voorzitter aantrad, realiseerde ik me dat niet, maar alle betrokken partijen – verzekeraars, ngo’s, vakbond en overheid – merken het bijna dagelijks in hun internationale contacten. Steeds weer krijgen zij dezelfde vraag terug: hoe doen jullie dat toch?”
De Vries benadrukte dat het mooie aan het convenant is, dat het in vijf woorden kan worden samengevat: do no harm, do good! In die vijf woorden liggen veel kansen voor verzekeraars om impact te maken. Een van de mooiste quotes die zij gisteren heeft gehoord en die aantoont dat duurzaam niet ten koste gaat van rendement, kwam uit een van de drie workshops. “Als je duurzaam belegt, verlaagt dat ook je algemene risicoprofiel.”

(Fotografie: Matthijs van der Wilk)

Share Button