Europees akkoord over regels (taxonomie) voor duurzaam investeren en beleggen

Donderdag 5 december is er een akkoord bereikt over de Europese lijst die aangeeft welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Na wekenlang onderhandelen is GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout blij met het behaalde resultaat. Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement.

Eickhout: “Een duurzame financiële sector is onmisbaar voor het halen van de wereldwijde klimaatdoelen. Maar we kunnen het grote geld alleen op het juiste pad krijgen, als de politiek de weg wijst. Met dit akkoord zetten we grote stappen: de regels die we nu hebben opgesteld, helpen meer geld naar milieu- en klimaatvriendelijke investeringen.”

Dankzij GroenLinks moeten financiële instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, die beweren dat een investering duurzaam is, dat aantonen door deze te vergelijken met de Europese lijst aan duurzame investeringen. Hiermee wordt greenwashing van financiële producten tegengegaan. Bovendien zorgt het akkoord voor meer transparantie: investeerders kunnen voortaan zien hoeveel procent van hun financiële product daadwerkelijk duurzaam is.

Meldplicht niet-duurzame producten

Als een financieel product niet op deze Europese lijst staat, moet dit verplicht worden gemeld aan een investeerder. Op deze manier worden stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken. “De EU zet met deze definities wereldwijd de standaard voor duurzaam investeren. Ondanks hevige lobby vanuit het bedrijfsleven staan in dit akkoord ambitieuze eisen voor duurzame investeringen”, aldus Eickhout.

Een groot twistpunt tijdens de onderhandelingen was exacte eisen waaraan een duurzame investering moet voldoen. Hierbij zorgde GroenLinks voor regels die ervoor zorgen dat investeringen in kernenergie, gas en kolen niet als duurzaam kunnen worden aangemerkt. Eickhout: “De criteria moeten aan scherpe eisen voldoen en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het zou verschrikkelijk zijn als duurzaamheidseisen opgerekt worden om uitsluitend nationale belangen te dienen. Gelukkig hebben we tegengehouden dat Polen investeringen in kolen, Duitsland in gas en Frankrijk in kernenergie ‘duurzaam’ kunnen noemen.”

Afspraken over vervuilende investeringen

GroenLinks wil, naast definities voor duurzame investeringen, ook Europese afspraken over vervuilende investeringen. Zowel de EU-landen als rechtse partijen hielden dit tegen. Ondanks deze weerstand is afgesproken dat de Europese Commissie in 2021 met voorstellen komt. “We hebben nu een belangrijke basis met Europese definities voor duurzaam investeren. De volgende stap is te zorgen voor afspraken over welke schadelijke investeringen we zo spoedig mogelijk moeten mijden”, besluit Eickhout.

Share Button