BNP Paribas Fortis steunt Etex met een duurzaamheidslening van 600 miljoen euro

Etex heeft besloten de prijs van zijn duurzaamheidslening van 600 miljoen euro te koppelen aan het halen van een aantal duurzaamheidsdoelstellingen. Het bedrijf ging die duurzaamheids¬lening – waarbij de prestaties van de kredietnemer voor een aantal criteria inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (‘CSR’), mee de rentemarge bepalen – aan bij een consortium van 10 banken. Het onafhankelijke ratingbureau Sustainalytics zal toezien op de naleving van de criteria.

Duurzaamheidsleningen (‘Sustainability Linked Loans’) zijn aan een sterke opmars bezig in de sector van het duurzame bankieren. De rentemarges op dergelijke leningen zijn gekoppeld aan de prestaties van de kredietnemer op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur, waarbij zijn duurzaamheidsstrategie blijk moet geven van voldoende maturiteit en ambitie.

Internationale bouwmaterialenspecialist Etex heeft besloten zo’n lening aan te gaan, waarbij de prijs van zijn doorlopende kredietfaciliteit van 600 miljoen euro gekoppeld is aan de door Sustainalytics opgestelde ESG-risicobeoordeling. Het bedrijf heeft zich ertoe verbonden elk financieel voordeel dat uit die duurzaamheidslening zou voortvloeien, te schenken aan een goed doel dat verband houdt met zijn strategie en activiteiten.

Elk jaar berekent het onafhankelijke ratingbureau Sustainalytics de ESG-risicorating van Etex. Die is dan bepalend voor de berekening van de verhoging of verlaging van de kredietmarge. Volgens de voorwaarden van de kredietlijn gaat de kredietmarge omlaag als Etex zijn duurzaamheidsscore verbetert, maar als het volgende duurzaamheidsverslag op een zwakkere prestatie wijst, wordt de lening duurder. Het aantrekkelijke van zo’n duurzaamheidslening is dat de kredietnemer zijn financieringen kan afstemmen op zijn duurzaamheidsstrategie.

In dat opzicht heeft Etex de duidelijke ambitie om niet alleen zijn water-, energie- en grondstoffenverbruik terug te dringen, maar ook minder broeikasgassen uit te stoten en ernaar te streven geen afval meer te storten.

“Onze strategie houdt in dat we onze wereldwijde activiteiten in overeenstemming brengen met onze algemene ambitie om in onze sector toonaangevend te zijn op het vlak van duurzaamheid”, zei Paul Van Oyen, CEO van Etex. “Om die strategie in praktijk te brengen hebben we “GreenTeams” opgericht, die zich op elk van deze belangrijke gebieden toeleggen: investeren in de nieuwste uitrusting en technologieën, CO2-berekeningen integreren, zodat onze toekomstige investeringen duurzame langetermijnbeslissingen ondersteunen, en een wereldleider worden in modulaire prefab-bouwoplossingen. De huidige duurzaamheidslening motiveert ons om onze niet-financiële prestaties te verbeteren en helpt onze teams om verandering tot stand te brengen in de business.”

“Ik ben opgetogen dat Etex voor BNP Paribas Fortis koos om deze duurzaamheidslening op te zetten om zijn duurzaamheidsinspanningen te begeleiden.” verklaarde Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis, dat als duurzaamheidscoördinator (Sustainability Coordinator) en ‘facility agent’ zal optreden voor de deelnemende langetermijnbankpartners van Etex. “Deze groene lening toont aan dat wij, net als de andere banken in het consortium dat we vertegenwoordigen, onze klanten vernieuwende en duurzame oplossingen aanbieden, om de economie op weg te zetten naar een koolstofarme toekomst.”

De doorlopende kredietfaciliteit zal de algemene bedrijfsdoeleinden van de Etexgroep financieren. Ze loopt tot oktober 2023, met de mogelijkheid om ze tot twee jaar te verlengen.

Share Button