NN IP publiceert het Verantwoord Beleggen Rapport 2019

NN Investment Partners (NN IP) deelt graag haar jaarlijkse Verantwoord Beleggen Rapport 2019, dat een overzicht geeft van onze activiteiten en prestaties op dit gebied.

Hester Borrie, Chief Client Officer bij NN IP: Steeds meer beleggers kijken verder dan de financiele prestaties. Zij willen dat hun investeringen bijdragen aan een betere wereld naast het leveren van aantrekkelijke risico-gecorrigeerde rendementen. En ze vragen ons om beide te beheren.”

In 2019 hebben we ons kader voor verantwoord beleggen verderversterkt met een striktere definitie van ESG-integratie en hebben we al onze strategieën beoordeeld volgens deze nieuwe normen. Het verantwoord beleggen rapport geeft een update over onze verantwoorde beleggingsaanpak, bespreekt onze belangrijkste engagement thema’s en documenteert onze stemactiviteiten. We introduceren ook onze ESG-geïntegreerde, duurzame en impactstrategieën. Een aantal hoogtepunten:

  • De strikte ESG-criteria zijn voor 68% (EUR 189 miljard) geïntegreerd in het totaal aan beheerd vermogen van NN IP per eind 2019.
  • We hebben op 2.752 jaarlijkse algemene vergaderingen wereldwijd gestemd waarbij de focus lag op bestuursverkiezingen, aandeelhoudersresoluties op het gebied van duurzaamheid en beloning.
  • Als voortrekker van de werkgroep voor de voedings- en landbouwsector, wat onderdeel is van het Platform Living Wage Financials (PLWF), hebben we een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van een methodologie voor alle bedrijfsbeoordelingen in deze sector.
  • In 2019 hebben we samen met NN Group investeringsrestricties opgelegd aan bedrijven die betrokken zijn bij de steenkoolmijnbouw.

Download het rapport hier.

Share Button