Investeer via crowdfunding in bio-energie

Investeer nu via crowdfunding in Agradu, een jong en ambitieus bedrijf dat met de productie van biogas een duurzaam alternatief biedt voor aardgas uit fossiele bronnen.

Agradu heeft de afgelopen jaren het eigen aandeel in de hernieuwbare gasproductie zien verdubbelen naar bijna 10% van de Nederlandse markt. Voortgekomen uit de agrarische sector zijn we gegroeid van de exploitatie van één enkele biogasinstallatie op een boerenbedrijf naar het beheer en mede-eigenaarschap van vijf installaties. In de installaties wordt mest gebruikt en restproducten die niet geschikt zijn voor consumptie. Eén van de biogasinstallaties die door ons worden beheerd is de die van Peters Biogas, dat in 2018 een succesvolle campagne op het platform van Oneplanetcrowd heeft gevoerd.

Door de bouw van een nieuwe silo in Luttelgeest willen we onze opslagcapaciteit vergroten en de transportkosten halveren. De implementatie van verbeterde productiesystemen verhoogt ons rendement en verkleint onze ecologische voetafdruk. De ontwikkeling van nieuwe software stelt ons in staat onze expertise integraal aan te bieden als product. We bieden u nu de kans om mee te profiteren van onze groei.

Verstrek een lening tegen 7% rente met een looptijd van 6 jaar en draag bij aan de productie van hernieuwbare bio-energie.

Financieringsvorm Lening
Rente 7% (netto rendement na beheervergoeding 6,2%)
Looptijd 6 jaar
Aflossing en rente Start per 1 oktober 2020 en vervolgens per kwartaal, voor het laatst op 1 april 2026.
Zekerheden  Algemene verpanding van activa. Eerste hypotheekrecht op nieuwbouw silo.

Agradu B.V. in het kort

  • Met onze duurzame energie besparen we jaarlijks 30.000 ton uitstoot van CO2.
  • We zijn verantwoordelijk voor bijna 10% van de Nederlandse productie van hernieuwbaar aardgas
  • We hebben vaste inkomsten uit het beheer van vijf duurzame biogasinstallaties en variabele inkomsten afhankelijk van prestaties van deze installaties.
  • We ontvangen diverse inkomsten uit beheer, begeleiding en technisch onderhoud voor derden.
  • 80% van onze groengasproductie draait momenteel zonder exploitatiesubsidies.
Share Button