Aegon Nederland steunt duurzame resoluties AvA’s olie- en gasbedrijven

Beperking van klimaatverandering en het terugdringen van CO2-uitstoot vormen een belangrijke wereldwijde uitdaging. Aegon Nederland steunt daarom ook dit jaar een groot aantal klimaatresoluties op de aandeelhoudersvergaderingen van olie- en gasbedrijven, waaronder die van Follow This. Met als uiteindelijk doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Willem Horstmann, voorzitter van de Commissie Verantwoord Beleggen van Aegon Nederland: “De resoluties bevestigen de afspraken van het Akkoord van Parijs en zijn in lijn met ons eigen beleid ten aanzien van klimaatverandering dat we afgelopen jaar nog verder hebben aangescherpt. We zien dat verschillende olie- en gasbedrijven wel de ambitie uitspreken zich te laten leiden door Parijs maar dat de hieraan gekoppelde doelstellingen en acties nog niet concreet genoeg zijn om die doelen ook echt te kunnen halen. Ook blijven grote investeringen in hernieuwbare energie ruim achter bij wat deze bedrijven zichzelf eerder ten doel stelden. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat het beloningsbeleid van bestuurders nog te weinig gekoppeld wordt aan het behalen van duurzame doelen. De resoluties die we steunen bij de verschillende olie- en gasbedrijven – zoals Equinor en Shell – doen een beroep op deze bedrijven om ambities om te zetten in concrete acties.”

Aegon vindt het van groot belang dat de doelstellingen van Parijs echt worden gehaald. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt maar ook vanuit het oogpunt van onze klanten. Voor hen is het belangrijk dat de beleggingen die wij met hun pensioengeld doen geen klimaatrisico’s lopen en dat zij in een gezonde leefomgeving oud kunnen worden. De olie- en gasbedrijven spelen een grote rol in de transitie.”

Aegon en klimaat

Aegon vindt dat overheden, bedrijven en beleggers een grote verantwoordelijkheid hebben in de transitie naar een klimaatbestendige economie en houdt hier in beleggingsbeslissingen rekening mee. Hoe wij dit doen is vastgelegd in het beleid verantwoord beleggen. Dat beleid wordt regelmatig aangescherpt.

Als Aegon gebruiken we onze invloed als aandeelhouder om tot betere duurzaamheidsprestaties te komen. We gaan met een onderneming in dialoog als deze niet voldoet aan onze standaarden. Als blijkt dat een bedrijf zijn gedrag niet wil of kan aanpassen aan de eisen die wij stellen dan zal dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat we niet meer in zo’n bedrijf zullen beleggen. Het steunen van de Follow This resoluties bij Equinor en Shell, past binnen ons actief en betrokken aandeelhouderschap.

Share Button