Stabiel resultaat Triodos Investment Management in eerste half jaar 2020 met gelijke omvang beheerd vermogen

In het eerste half jaar van 2020 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gelijk gebleven op EUR 4,9 miljard (ultimo 2019: EUR 4,9 miljard).  Zoals te verwachten ten tijde van een wereldwijde gezondheids- en economische crisis, heeft een aantal van de beleggingsfondsen van Triodos Investment Management negatieve impact ondervonden van de COVID-19 pandemie. Tegelijkertijd hebben sommige fondsen deze impact minder tot niet ondervonden, waardoor Triodos Investment Management in de eerste zes maanden van 2020 over het geheel genomen een stabiel resultaat heeft gerealiseerd. 

Jacco Minnaar, directievoorzitter van Triodos Investment Management: “Het eerste halfjaar van 2020 stond uiteraard volledig in het teken van de gevolgen van de COVID-19 gezondheids- en economische crisis. Veel landen werden of zijn nog altijd geconfronteerd met ingrijpende lockdowns, met zowel persoonlijke als economische onzekerheden als gevolg. In deze context ben ik content met hoe we als organisatie hebben gereageerd op de crisis en hoe we toegenomen risico’s en onzekerheden hebben kunnen mitigeren, en dat investeerders hun investeringen in onze fondsen hebben gecontinueerd. Dit heeft er toe geleid dat we ondanks alles een stabiel resultaat in de eerste zes maanden van het jaar hebben gerealiseerd.”

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van 2020

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw en voeding, tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen onze duurzame transitiethema’s.

In het eerste halfjaar van 2020 wist Triodos Renewables Europe Fund, het fonds dat belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten, een groei te realiseren van 23,6% naar EUR 148,2 miljoen. Triodos Organic Growth Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa, zag het beheerd vermogen met 4,4% groeien naar EUR 44,0 miljoen.

Terwijl Triodos Microfinance Fund met 5,8% groeide naar EUR 480,5 miljoen, daalde het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund met 8,1% naar EUR 366,8 miljoen. Beide fondsen beleggen in microfinancieringsinstellingen en banken in opkomende markten, maar bedienen verschillende type beleggers. Triodos Microfinance Fund is een fonds voor gekwalificeerde en professionele beleggers en Triodos Fair Share Fund is een fonds voor Nederlandse retailbeleggers.

Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, kende een daling van het beheerd vermogen van 2,1% naar EUR 949,5 miljoen als gevolg van een toename van de uitstroom aan het begin van de crisis. Inmiddels is de in- en uitstroom weer genormaliseerd.

Over het algemeen genomen was er bij aanvang van de crisis in maart sprake van een daling van het beheerd vermogen bij de meeste alternatieve beleggingsfondsen. Echter, per ultimo juni 2020 was het gecombineerde beheerd vermogen van deze fondsen weer terug op het niveau van eind 2019. De netto instroom van de alternatieve beleggingsfondsen bedroeg over het eerste halfjaar 2,9%, maar deze groei werd teniet gedaan door een waardedaling van 2,9%.

De Triodos Impact Equities & Bonds fondsen, de fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven en obligaties die een actieve bijdrage leveren aan de duurzame transitie, realiseerden een gecombineerde groei van het beheerd vermogen van 2,5% naar EUR 2.070,9 miljoen. De netto instroom bedroeg 7,1%, terwijl het negatieve effect van de beursontwikkelingen -4,6% was. Het beheerd vermogen van het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland daalde met 6,9% naar EUR 744,9 miljoen. Deze daling is het gevolg van zowel een daling van het toevertrouwd vermogen, als de ontwikkelingen op de beurs in het eerste halfjaar van 2020.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, daalde met 5,1% naar EUR 34,0 miljoen.

In het eerste halfjaar van 2020, daalde de intrinsieke waarde van SFRE Fund met 4,3% naar USD 38,3 miljoen. Het fonds is in maart 2015 opgericht door de Global Alliance for Banking on Values (GABV) en is wereldwijd het eerste open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken. Triodos Investment Management heeft het fondsmanagement van dit fonds per 1 januari 2018 op zich genomen

Rendementen

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van juni 2020 bedroegen de rendementen:

Fund 1-jaar 3-jaar 5-jaar
Triodos Groenfonds1 -0,4% 1,1% 1,5%
Triodos Fair Share Fund2 -1,9% 1,3% 1,9%
Triodos Microfinance Fund (I-cap share class) -1,9% 1,4% 1,9%
Triodos Organic Growth Fund (Q-dis share class) -8,2% -5,6% -1,2%
Triodos Renewables Europe Fund (Z-cap share class)3 3,7% 5,1% 3,9%
Triodos Global Equities Impact Fund (Z-dis share class)2 1,3% 5,7% 3,8%
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral (Z-dis share class)2 0,9% 3,4% 2,5%
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive (Z-dis share class)4 0,8%
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive (Z-dis share class)4 0,7%
Triodos Pioneer Impact Fund (Z-cap share class)2 5,3% 5,4% 3,5%
Triodos Euro Bond Impact Fund (Z-dis share class)2 0,1% 1,8% 1,6%
Triodos Multi Impact Fund (Z-dis share class)5 -1,4% 0,1%
SFRE Fund (A-USD share class)6 -4,7% -3,3%
1 Rendement Inclusief herbelegging dividend, exclusief mogelijk fiscaal voordeel voor beleggers.
2 Rendement inclusief herbelegging dividend.
3 Rendement inclusief herbelegging gerealiseerde winsten.
4 Dit fonds bestaat sinds mei 2019. Het 3-jaars en 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar. Rendement inclusief herbelegging dividend.
5 Dit fonds bestaat sinds 1 december 2015. Het 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar.
6 De track record van dit fonds is beschikbaar vanaf september 2015. Het 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar.

Zoals bij veel beleggingsfondsen, is de impact van COVID-19 ook bij de Triodos beleggingsfondsen tot uiting gekomen in de rendementen. Aan het begin van de crisis, in het eerste kwartaal van 2020, heeft de impact van COVID-19 en het voor een belangrijk deel stil vallen van economische activiteiten, bij een groot aantal fondsen geleid tot negatieve correcties van de rendementen op portefeuilleniveau. Echter, in het tweede kwartaal toonden verschillende  fondsen tekenen van herstel, waardoor over het geheel genomen de negatieve impact van de pandemie voor het merendeel van de fondsen relatief beperkt is gebleven.

Share Button