Triodos Bank resultaten negatief beïnvloed door COVID-19 pandemie

De resultaten van Triodos Bank zijn negeatief beïnvloed door de economische neergang ten gevolge van de COVID-19 pandemie. De nettowinst daalde in de eerste zes maanden van €18,1 mln naar €6,7 mln. Naast hogere operationele kosten moest de bank ook extra geld toevoegen aan de stroppenpot (toevoeging van €8,9 mln tot een totaal van €42,6 mln). Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die Triodos Bank vandaag heeft gepubliceerd. In het voorjaar had Triodos al besloten de dividendbetaling op te schorten.

Financiële kerncijfers:

  • 6,6% groei van het balanstotaal tot € 12,9 miljard
  • 4,6% groei in duurzame kredieten
  • Toevoeging aan de ECL voorziening: € 12,6 miljoen
  • Fondsen in Beheer bij beleggingsfondsen en Private Banking: € 5,7 miljard
  • 4,7% groei van het totaal beheerde vermogen naar € 18,6 miljard
  • Nettowinst: € 6,7 miljoen (63% daling)
  • Sterke kapitaalspositie; Common Equity Tier 1 ratio 19,7%

Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, zegt over de halfjaarresultaten van Triodos Bank 2020: “In de eerste helft van 2020 zijn we geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen die sporen zullen nalaten in vele delen van de samenleving. Op korte termijn zullen we voor economische uitdagingen staan, vooral als COVID-19-gerelateerde steunregelingen van de overheid aflopen en een economisch herstel nog niet volledig is. Op de middellange en lange termijn zijn de bedrijven en projecten die we financieren – en dus ook Triodos Bank zelf – goed gepositioneerd om deel uit te maken van de reset van de economie –  met meer oog voor duurzaamheid en sociale inclusie.”

Bankactiviteiten

In de zes maanden tot 30 juni 2020 groeide de kredietverlening binnen Triodos Bank met 4,6% en steunde zo de ontwikkeling van duurzame ondernemingen, instellingen en projecten (eerste halfjaar 2019: 5,7%). De portefeuille woninghypotheken groeide met 13,8% ten opzichte van 14,6% in dezelfde periode vorig jaar.

De ratio kredieten / toevertrouwde middelen bedraagt 75% eind juni 2020 en is stabiel ten opzichte van ultimo 2019.

De toevoeging aan de voorzieningen voor verwachte kredietverliezen (Expected Credit Losses – “ECL”) bedroeg in het eerste halfjaar € 12,6 miljoen, vergeleken met € 2,0 miljoen in dezelfde periode in 2019. De belangrijkste bijdrage aan de stijging van de ECL in 2020 zijn de op de toekomst gerichte macro-economische parameters, die sterk worden beïnvloed door de negatieve economische vooruitzichten voor 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis.

Share Button