Storebrand scherpt klimaatbeleid aan met uitsluiting lobbyisten tegen Parijs-akkoord

Storebrand Asset Management kondigt vandaag een nieuw breed opgezet klimaatbeleid aan waarmee de Noorse vermogensbeheerder de maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering wil intensiveren en de groene transitie versnellen. Een van de maatregelen is dat er niet langer wordt belegd in bedrijven die tegen het Klimaatakkoord van Parijs lobbyen.

Het klimaatrisico wordt erkend als een van de grootste risico’s voor de mensheid. Dit besef zorgt voor een massale verschuiving van kapitaal, weg van de grootste uitstoters van broeikasgassen naar bedrijven die oplossingen bieden voor de klimaatcrisis.

Jan Erik Saugestad, CEO van Storebrand Asset Management, zegt: “We zijn niet alleen kwetsbaar voor de systeemverstoringen die de klimaatverandering zal veroorzaken op ecosystemen, samenlevingen en onze eigen portefeuillebedrijven. We hebben ook een belangrijke rol te spelen in het versnellen van de afbouw van het gebruik van steenkool in onze wereldeconomie.

Het herstel van de coronaviruspandemie zal waarschijnlijk financiële stromen verleggen, aangezien de komende heropbouwperiode de beste kans biedt om betekenisvolle vooruitgang te boeken in de richting van een groenere en meer klimaatbestendige economie.

In de strijd tegen COVID-19 zal elke gelegenheid moeten worden aangegrepen om het herstel en de groei te herfinancieren in overeenstemming met het Akkoord van Parijs en de SDG’s van de VN. De wederopbouwperiode zal de beste kans bieden om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de richting van een groenere en meer klimaatbestendige economie”, aldus Saugestad.

Michiel Krauss, managing director van Storebrand-dochter Skagen Funds Nederland: ‘’Steeds meer institutionele beleggers scherpen hun duurzaamheids- en klimaatbeleid aan. Storebrand heeft deze maatregelen genomen om beter op de beleggingscriteria van deze beleggers in te kunnen spelen.”

Initiatieven die Storebrand in haar beleid heeft opgenomen, zijn o.a:

  • Ervoor zorgen dat alle investeringsbeslissingen in overeenstemming zijn met de wetenschappelijke consensus en te allen tijde trachten de investeringen in lijn te brengen met de verbintenissen die in het Akkoord van Parijs zijn aangegaan. De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) zal als wetenschappelijke basis dienen voor de besluitvorming over investeringen.
  • Bedrijven uitsluiten die actief lobbyen tegen het Akkoord van Parijs en de klimaatregelgeving. Zie de onderstaande uitsluitingslijst.
  • Bedrijven uitsluiten die meer dan 5% van hun inkomsten uit kolen of teerzanden halen. Zie onderstaande uitsluitingslijst.
  • Klimaatrisicoanalyses verder ontwikkelen op portefeuilleniveau en jaarlijkse rapportages over deze analyses.
  • Doorgaan met een holistische, ecosysteemgerichte benadering van klimaatverandering. Dit betekent dat het beleid de nadruk legt op de noodzaak om het vermogen van de natuur om koolstof uit de atmosfeer te absorberen en op te slaan in koolstofputten te behouden. Het stoppen van de ontbossing is hier het belangrijkste doel.
  • De kapitaalstromen naar koolstofarme, klimaatbestendige en transitiebedrijven vergroten om risico’s te vermijden, kansen te identificeren en de veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering te verbeteren.
  • Verminderen van de CO2-uitstoot van sectoren die een hoge CO-2 uitstoot hebben, door bedrijven uit te sluiten of middels company engagement.
  • Een positieve dialoog met energiebedrijven blijven voeren, met als doel hun overgang naar koolstofarme en klimaatbestendige activiteiten te ondersteunen en de reële economie te vergroenen.
  • Op alle gebieden transparant en frequent verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang.
  • Klanten voorzien van een uitgebreide reeks duurzaamheids- en koolstofarme fondsen om hen te helpen hun portefeuilles van steenkoolactiviteiten te ontdoen.
 Vanaf vandaag heeft Storebrand Asset Management in totaal 34 miljard USD in fossielvrije beleggingsoplossingen gealloceerd.

Wij streven ernaar onze positie als toonaangevende aanbieder van duurzame oplossingen te behouden. Met dit beleid willen we vooruitlopen en onze activiteiten op het gebied van klimaat en vergroening van het financiële systeem verbeteren. We zullen alle instrumenten die ons ter beschikking staan gebruiken, waaronder desinvestering en meer investeren in oplossingen en het aangaan van contacten met bedrijven om substantiële veranderingen te bewerkstelligen”, besluit Saugestad.

Uitsluitingslijst op lobby-, steenkool en teerzandactiviteiten:

Share Button