Nederlandse pensioensector is Groene Zwaan in de dop

De outperformance van duurzame beleggingen gedurende de Covid-19 crisis in combinatie met het groeiend aanbod aan duurzaamheidsinformatie en kwantitatieve methoden om deze in portefeuilleconstructie om te zetten, versnellen de vergroening van het Nederlandse pensioenvermogen. En dat kan tot ver over de grens een zwaan-kleef-aan-effect hebben. Dat was de gedeelde conclusie tijdens de Online Media Roundtable dat onlangs georganiseerd werd door AXA Investment Managers met als centrale vraag of de Nederlandse pensioensector kan uitgroeien tot ‘Groene Zwaan’, ofwel een niet eerder geziene schok teweeg kan brengen die de realisatie versnelt van de internationale duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.

Uit een screening door AXA IM van de Nederlandse pensioensector is gebleken dat met name de grote fondsen het voortouw nemen en bijvoorbeeld al aparte rapportages uitbrengen over hun duurzaamheidsbeleid en een pad hebben uitgestippeld aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs.

Om de minder grote pensioenfondsen in hun spoor te laten volgen, is het volgens countrymanager Hanneke Veringa van AXA IM Nederland van belang dat ze het commitment hebben van hun deelnemers met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die leidend zijn, er heldere definities komen rond ESG-informatie, ofwel op terreinen milieu, sociaal beleid en behoorlijk bestuur, en dat de gevolgen voor zowel risico als rendement goed kunnen worden uitgelegd. Ze ziet dat hierin grote stappen worden gemaakt.

Bestuurder Jeroen van der Put van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (AFP) herkent zich in het beeld van Nederland als voorloper in duurzaam beleggen. ‘Internationaal lag de focus op de G van governance, maar de Nederlandse sector had al vroeg tevens oog voor de E van environment en de S van social.‘ Tegelijkertijd ziet hij dat er nog winst te boeken is bij het in gesprek gaan met de achterban over het te voeren beleid en transparant communiceren over de keuzes die worden gemaakt.”

Van der Put is ervan overtuigd dat bedrijven die zondigen tegen ESG-principes daar een prijs voor betalen. In plaats van rendement drukkend, ziet hij ESG-integratie als risico verlagend. ‘Tien jaar terug voerden we deze discussie ook. De conclusie was dat het rendement mocht kosten, maar bij de implementatie bleek dat largecap-aandelen portefeuilles in Europa en de Verenigde Staten het juist beter deden met een outperformance van zo’n 3%.’ Informatievoorziening naar deelnemers noemt hij als een van de grootste uitdagingen, vooral nu hun pensioen waarschijnlijk afhankelijker wordt van het beleggingsresultaat.”

Cijfers van Morningstar wijzen uit dat groene beleggingsfondsen in het tweede kwartaal van 2020 instroom hebben gezien van €54 miljard aan particulier en institutioneel vermogen, waarmee het totaal beheerd vermogen van deze fondsen op een record van €774 miljard komt. Hortense Bioy, hoofd duurzaamheid van de fondsbeoordelaar en dataleverancier, ziet daarnaast als een belangrijke trend dat vermogensbeheerders hun mainstream fondsen steeds meer vergroenen door bijvoorbeeld de blootstelling aan bedrijven met de hoogste CO2-voetafdruk te verminderen of deze volledig om te zetten in een best-in-class duurzame strategie.

CEO Paul Flavier van AXA Rosenberg, ziet de brede beschikbaarheid van data als kans voor quantbeleggers als hijzelf. In kwantitatief gedreven portefeuilles draait het om het bewust opzoeken van blootstelling aan bepaalde eigenschappen. In plaats van gebruikelijke ratio’s, kan dit ook  voor ESG-scores. Zo kan AXA Rosenberg portefeuilles maken met focus op specifieke Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

ESG-informatie, inclusief de carbon footprint, is uiteindelijk economische informatie; het kan ons iets vertellen over de toekomstige winst en fundamentals van bedrijven. Daarom integreren wij ESG in al het vermogen dat wij beheren en is het een steeds belangrijker onderdeel geworden van ons beleggingsonderzoek.’ Naast het uitsluiten van de slechtste bedrijven en benadrukken van de beste bedrijven in portefeuilles, blijft ook actieve engagement met het management belangrijk,” voegt Flavier eraan toe.

Gevraagd of we op een kantelpunt staan voor de sector, antwoordt de AXA Rosenberg-CEO: ‘Ik denk dat de Nederlandse pensioensector de kritische massa heeft, bekendstaat als hoogontwikkeld en internationaal vooroploopt. Als hier een eenduidig raamwerk uit voortkomt, zal het voor iedereen makkelijker zijn om aan te haken.’

Afbeelding: AXA Investment Managers

Share Button